Hotarare AG 20 aprilie 2017

 

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi

 Industrie a judeţului Dolj din 20 aprilie 2017

 

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită, în şedinţă ordinară, la 20 aprilie 2017 – la a doua convocare, adoptă prezenta

 

HOTĂRÂRE

 

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 20 aprilie 2017, aşa cum a fost comunicată prin convocatorul din data de 13.04.2017.
 2.  Aprobă cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada aprilie 2017 – aprilie 2018, conform art. 22, punctul 2 din Statutul CCI Dolj.
 3. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada aprilie 2016 – aprilie 2017, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
 4.  Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit pentru anul financiar 2016 întocmit de auditorul financiar Ciel Audit, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
 5.   Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere pentru perioada aprilie 2016 – aprilie 2017 şi procesul – verbal de inventariere la 31.12.2016, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
 6. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017 şi bilanţul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj la 31.12.2016, conform art. 22, punctul 5 din Statutul CCI Dolj.
 7.  Aprobă cu 42 de voturi pentru şi o abţinere modificarea Statutului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, cu completările aduse în Adunarea Generală, conform art. 22, punctul 3 din Statutul CCI Dolj, astfel:

– art. 8. va avea următorul conţinut:

„ Membrii Camerei DOLJ pot fi:

 1. Membri individuali:
 2. a) operatori economici, persoane fizice sau juridice, înregistraţi la registrul comerţului, indiferent de domeniul de activitate;
 3. b) sucursale, reprezentanţe ale unor societăţi comerciale şi altele asemenea, fără personalitate juridică, înregistrate la registrul comerţului.
 4. Membri colectivi:
 5. a) filiale ale camerelor de comerţ bilaterale;
 6. b) asociaţii profesionale;
 7. c) organizaţii patronale.

III. Membri onorifici:

 1. a) cadre didactice;
 2. b) oameni de ştiinţă, specialişti în economie şi legislaţie comercială;
 3. c) personalităţi ale vieţii publice.
 4. Membru supleant fără drept de vot: Preşedintele Curţii de Arbitraj Dolj

 

art. 25  va avea următorul conţinut:

Art. 25. Structura Colegiului de Conducere

 1. Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 11 membri, din care 10 membri ce se aleg de către Adunarea generală prin vot secret, pe baza candidaturii depuse în scris sau verbal şi unul este de drept, respectiv Preşedintele al cărui mandat încetează, în situaţia în care nu mai doreşte să candideze.
 1. Colegiul de Conducere este ales, prin vot secret, de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 (patru) ani, dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile minime de 2 (doi) ani vechime şi cotizaţiile anuale achitate. Mandatul membrilor Colegiului de Conducere se poate reînnoi.
 2. Membrii Colegiului de Conducere nu pot fi salariaţi ai Camerei DOLJ. Ei pot primi indemnizaţie de participare la activitatea Colegiului de Conducere, stabilită prin hotărâre a Adunării Generale.”

            Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţulu Dolj ales va armoniza textul Statutului în integralitatea sa cu modificările aprobate.

 

 1. Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj a ales prin vot secret, conform art. 22, punctul 6 din Statutul CCI Dolj, Colegiul de Conducere cu următoarea componenţă:

         1) EUROGENETIC SRL reprezentată de dl. Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu

         2) AZALIS SRL reprezentată de dl. Cristi Berceanu

         3) ELPRECO SA reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu

         4) SC IPA CIFATT SA Craiova reprezentată de dl. Gabriel Vlăduţ

         5) INAS SA reprezentată de dl. Constantin Ciolofan

         6) MOVIPLAST SRL reprezentată de dl. Virgil Fira

         7) PARC-TURISM SA reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu    

         8) POLICOLOR EXIM SRL reprezentată de dl. Constantin Ungureanu                          

         9) PRIMASERV SRL reprezentată de dl. Cristian Ştefănescu

         10) REDAC SRL reprezentată de dl. Marcel Scărlătescu

         11) STEEL CONSTRUCT SRL  reprezentată de dl. Vasile Cioroiu

 

 1. Adunarea Generală a Membrilor C.C.I. a judeţului Dolj a ales prin vot secret, conform art. 22, punctul 7 din Statutul CCI Dolj, cu 24 de voturi pentru, din 43 de voturi valabil exprimate de către membrii individuali şi colectivi, Preşedintele Camerei de

  

Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în persoana domnului Dragoş Teodor Troanţă Rebeleş Turculeanu – reprezentant al EUROGENETIC SRL.

 

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 10 din Statutul CCI Dolj, ca nivelul indemnizaţiei Preşedintelui CCI Dolj să fie de 1000 euro/lună şi ca nivelul indemnizaţiilor vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să fie de 100 euro/şedinţă ordinară.

Hotărăşte că indemnizaţiile vor fi acordate, cu condiţia existenţei resurselor finaciare ale CCI Dolj.

 

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 11 din Statutul CCI Dolj, nivelul minim al cotizaţiei membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, astfel:

La fiecare început de an, managementul firmei va alege un pachet de servicii şi cotizaţia care trebuie achitată în cursul anului calendaristic.

Membrii Camerei vor beneficia de catalogul “Topul Firmelor Dolj”, participare gratuită la seminarii, workshopuri şi de tarife preferentiale la alte acţiuni organizate de CCI Dolj in functie de nivelul ales.

Pachet de servicii şi facilităţi pentru membrii CCI Dolj:

 1. Societăţi comerciale, filiale, sucursale:

          Nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei, 

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 10% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii );

Nivel 2 (membru de “bronz”) – 600 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri si reducere de 20% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe,  consultanta infiintari si modificari documente  firme, întâlniri de afaceri,  participare targuri si expozitii);

         Nivel 3 (membru de “argint”) – 1.200 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 30% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

         Nivel 4 (membru de “aur”) – 2.400 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 40% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

Nivel 5 (membru de “platină”) – minim 4.000 lei

Participare gratuita la seminarii, workshopuri, întâlniri de afaceri si reducere de 50% la alte servicii ale CCI Dolj (cursuri, vizare documente externe, consultanta infiintari si modificari documente  firme,participare targuri si expozitii);

b) Asociaţii, fundaţii, institute bugetare, institute de cercetări, persoane fizice autorizate, asociaţii familiale – nivel 1 (membru de “bază”) – 400 lei,
c) Sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare – în funcţie de nivelul dorit, dar nu mai mic de nivel 3 (membru de “argint”).

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

                Gabriel Vlăduţ    

 SECRETARIATUL TEHNIC

                                                                                               

       Adrian Bezerghianu

reprezentant ELPRECO SA

                                                           

 

    Mihaela ŞERBAN

cons. juridic CCI Dolj