HOTARAREA nr. 1

HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 30 aprilie 2018

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită, în şedinţă ordinară, la 30 aprilie 2018 – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

  1. Aprobă cu unanimitate de voturi Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 30 aprilie 2018, aşa cum a fost comunicată prin convocatorul din data de 04.04.2018.
  2. Stabileşte şi aprobă cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada aprilie 2018 – aprilie 2019, conform art. 22, punctul 2 din Statutul CCI Dolj.
  3. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada aprilie 2017 – aprilie 2018, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
  4. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit pentru anul financiar 2017 întocmit de auditorul financiar Ciel Audit, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
  5. Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune a Colegiului de Conducere pentru anul financiar 2017 şi procesul – verbal de inventariere la 31.12.2017, conform art. 22, punctul 4 din Statutul CCI Dolj.
  6. Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 şi bilanţul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj la 31.12.2017, conform art. 22, punctul 5 din Statutul CCI Dolj.
  7. Aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 10 din Statutul CCI Dolj, ca nivelul indemnizaţiei Preşedintelui CCI Dolj să fie de 1000 euro net /lună şi ca nivelul indemnizaţiilor vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să fie de 100 euro net /şedinţă ordinară. Hotărăşte că indemnizaţiile pentru participarea la activitatea Colegiului vor fi acordate cu condiţia existenţei resurselor finaciare ale CCI Dolj.
  8. Aprobă cu unanimitate de voturi, conform art. 22, punctul 11 din Statutul CCI Dolj, nivelul minim al cotizaţiilor membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, astfel:

Având în vedere numărul redus de firme care transmit opţiunea privind nivelul cotizaţiei, se aprobă încadrarea societaţilor membre, în funcţie de numărul de salariaţi declarat în bilanţul contabil al anului precedent, după cum urmează:

Nivel 1 (membru de bază) – 400 lei: societăţile comerciale nou înfiinţate pentru primul an de activitate fiscală;

– Tot la nivel 1 (membru de bază) – se incadreaza  asociaţiile, fundaţiile, institutele bugetare, institutele de cercetări, persoanele fizice autorizate, asociaţiile familiale, intreprinderile individuale ;

Nivel 2 (membru de bronz) – 600 lei: microîntreprinderi – până la 9 salariaţi;

Nivel 3 (membru de argint) – 1.200 lei: întreprinderi mici – între 10 şi 49 salariaţi;

Nivel 4 (membru de aur) – 2.400 lei: întreprinderi mijlocii – între 50 şi 249 salariaţi;

– Tot la nivel 4 (membru de aur) – 2.400 lei vor fi încadrate sucursale de bănci şi de societăţi de asigurare ;

Nivel 5 (membru de platină) – minim 4.000 lei: întreprinderi mari şi foarte mari  – au peste 250 salariaţi;

*Societăţile membre pot opta şi pentru categoriile superioare (argint, aur, platină) chiar dacă nu se încadrează la aceste nivele de cotizaţii.

Având în vedere numărul redus de firme membre care au transmis opţiunea privind nivelul cotizaţiei pentru anii anteriori, se aprobă ca până la data de 15.07.2018, acestea să fie contactate de personalul CCI Dolj, în vederea exprimării opţiunii privind cotizaţia neachitată. Societăţilor care nu-şi exprimă opţiunea li se va factura cotizaţia restantă la nivelul minim, respectiv 400 lei/an.

Pentru aderarea la calitatea de membru al CCI Dolj, este necesară transmiterea cererii de înscriere, urmând ca datele financiare să fie preluate de personalul CCI Dolj din bilanţul contabil.

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Dragoş Troanţă Rebeleş Turculeanu

SECRETARIATUL TEHNIC

Mihaela ŞERBAN

cons. juridic CCI Dolj

Marinela Drăgan

Referent Dep. Realţii cu Membrii CCI Dolj