CONVOCATOR – 18 aprilie 2019

Nr. 470/10.04.2019

În conformitate cu prevederile art. 18, 19 si 20 din Statutul Camerei de Comerţ şi
Industrie a judeţului Dolj, Presedintele CCI Dolj reconvoacă Adunarea Generala a
Membrilor, în sesiune ordinara, în data de 18 aprilie 2019, ora 14:00, la Sala de consiliu din
clădirea Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, Craiova, Str. Brestei, nr. 21, etaj I, jud. Dolj, cu
următoarea:

ORDINE DE ZI

1. Dezbaterea şi aprobarea raportului de activitate al Colegiului de Conducere al
Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada aprilie 2018 – aprilie 2019.
2. Aprobarea obiectivelor generale ale activităţii Camerei Dolj pentru perioada
aprilie 2019 – aprilie 2020.
3. Dezbaterea şi aprobarea raportului de audit al auditoriului financiar pentru
anul 2018.
4. Aprobarea bilanţului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru
anul 2018.
5. Aprobarea descărcării de gestiune a Colegiului de Conducere al Camerei de
Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2018.
6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.
7. Diverse
7. 1 Alegerea unui membru in Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si
Industrie a judetului Dolj.

Ordinea de zi a Adunarii Generale a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj a
fost suplimentata cu punctul 7. 1 „Alegerea unui membru in Colegiul de Conducere al
Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj” prin decizia Colegiului de Conducere al
Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din data de 09.04.2019.

Materialele pentru Adunarea Generală pot fi consultate la sediul CCI Dolj, Craiova,
Str. Brestei, nr. 21, et. I, jud. Dolj.

PREŞEDINTE,
Gabriel VLĂDUŢ