Decizia nr. 6/17.12.2019

Decizia nr. 6/17.12.2019

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit, în sesiune ordinara, la data de 17 decembrie 2019, ora 14.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15 din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL;
 • Vicepreşedinte – dl. Cristian Ștefănescu, reprezentant PRIMASERV SRL;
 • Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin imputernicit d-ra Alexandra Fira;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către  d-na Silvia Sandu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru –ELPRECO SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către  dl. Adrian Bezerghianu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru –REDAC SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către  dl. Marcel Scărlătescu d-lui George Moțățăianu;

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj pentru perioada 25 martie – 9 decembrie 2019.
 2. Validează, cu unanimitate de voturi, acordarea calițății de membru al Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj societății TOUROPA SRL.
 3. Validează, cu unanimitate de voturi, retragerea calițății de membru al Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj pentru societatea KIRCHHOFF AUTOMOTIVE ROMANIA SRL.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

Secretariatul Tehnic,

Cons. Jur. Mirela Becherescu