Decizia nr. 1/26.02.2020

 

Decizia nr. 1 / 26.02.2020

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 26 februarie 2020, ora 13.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlădut, reprezentant IPA CIFATT CRAIOVA;
 • Vicepreşedinte – dl. George Moţăţăianu, reprezentant EXPOOLTENIA SRL;
 • Membru – STEEL CONSTRUCT SRL, reprezentat prin dl. Vasile Cioroiu;
 • Membru – PARC-TURISM SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Răducănoiu d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru – MOVIPLAST SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Fira Virgil d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru – INAS SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către dl. Constantin Ciolofan d-lui Gabriel Vlăduț;
 • Membru –PISCINA LUX SRL, reprezentat prin împuternicire emisă de către  d-na Silvia Sandu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru –ELPRECO SA, reprezentat prin împuternicire emisă de către  dl. Adrian Bezerghianu d-lui Gabriel Vlăduţ;

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

  1. Aproba, cu unanimitate de voturi, pct. 1 de pe ordinea de zi : Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada 9 decembrie 2019 – 26 februarie 2020.
  2. Ia act de procesul verbal al comisiei centrale de inventariere a patrimoniului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la data de 31.12.2019, inregistrat sub nr. 877/11.02.2020 și aproba, cu unanimitate de voturi, conținutul acestuia.
  3. Aproba cu unanimitate de voturi data de desfasurare a Adunarii Generale Ordinare a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, care va fi convocata în Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, pentru data de 7 aprilie 2020, ora 13,00 – prima convocare, respectiv, 15 aprilie 2020, ora 13,00 pentru cea de-a doua convocare in situatia neintrunirii cvorumului la prima convocare.

  Stabileste urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru data de 7 aprilie 2020, ora 12,00.

  1. Aproba, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi pentru Adunarea Generala Ordinară a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj, care urmează a fi convocată pentru data de 7 aprilie 2020.
  2. a. Validează, cu unanimitate de voturi, dobândirea calităţii de membru, in baza prevederilor art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj, pentru următoarele societăţi: CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES ROMANIA SA, EUROMOTORS SRL, ITP AUTO SUD SRL, MG COLLECTION SRL, NEW MOTORS SRL, NIȚU CONSTANTIN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ, NUBIA SERVICE SRL, PERMIS OK SRL, SORELA IMPEX SRL.  5.b. Valideaza, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, conform art. 14 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 27 pct. 14 din Statutul C.C.I. Dolj, pentru urmatoare societati: ALDONA SRL, ERPIA SA, JUSTOOLS SRL, LUCKY AGRO SRL, MICROMEDIA SYSTEM SRL, SCA TURCULEANU ȘI ASOCIAȚII, SPIACT CRAIOVA SA, TOP EDGE ENGINEERING SRL.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel VLĂDUŢ

 

            Secretariatul Tehnic,

Cons. Jur. Mirela Becherescu