Anexa 3 - Ponderile indicatorilor utilizati la calculul punctajelor