Curtea de Arbitraj Dolj

Arbitrajul, alternativa rapidă la un sistem de justiţie supraîncărcat

Curtea de Arbitraj DoljCurtea de Arbitraj Dolj vă oferă o serie de avantaje în judecarea litigiilor comerciale, faţă de instanţele de drept comun. Din punctul de vedere al antreprenorilor, argumentul-cheie pentru apelarea la arbitraj este economisirea timpului, prin durata scurtă de soluţionare a litigiului.

Procedurile în justiţie se întind în general pe mulţi ani şi trec prin mai multe instanţe. În tot acest timp, părţile implicate în litigiu suportă reciproc riscul insolvabilităţii şi, în acelaşi timp, trebuie să rezolve problema încadrării creanţei disputate în bilanţ.

În schimb, Curtea de Arbitraj Dolj decide într-o singură instanţă litigiul, în termen de maximum 5 luni, iar hotărârea Curţii este definitivă şi obligatorie. Astfel, veţi obţine o sentinţă cu aceeaşi validitate ca aceea a unei sentinţe judecătoreşti.

Avantajele recurgerii la arbitraj

1. RAPIDITATEA

Soluţionarea litigiului durează maximum 5 luni. Procedura de judecată se desfăşoară mult mai rapid, permiţând soluţionarea eficientă a raporturilor litigioase dintre părţi.

2. OBLIGATIVITATEA HOTĂRÂRII

Sentinţa pronunţată de o instanţă arbitrală este obligatorie pentru părţi. Hotărârea poate fi investită cu formulă executorie de către instanţa care ar fi fost competentă să judece pricina în lipsa convenţiei arbitrale, în acest fel, ea devenind titlu executoriu şi executându-se întocmai ca o hotărâre judecătorească.

3. CONFIDENŢIALITATEA

În cadrul procedurii arbitrale, părţile sunt singurele care participă la dezbaterea litigiului. Hotărârea curţii de arbitraj nu este pronunţată în şedinţă publică, ea fiind comunicată numai părţilor implicate.

4. FLEXIBILITATEA

Părţile sunt libere să aleagă procedura ce va fi urmată în soluţionarea litigiului, cu condiţia ca respectivele reguli să nu fie contrare ordinii publice si dispoziţiilor imperative ale legii.

5. SPECIALIZAREA

 Părţile au libertatea de a-şi desemna arbitrii din categoria specialiştilor în domeniul de drept ce reglementează obiectul litigiului. 

Clauza compromisorie

Pentru ca litigiile să fie judecate de către Curtea de Arbitraj Dolj, părţile trebuie să includă în contractele încheiate o clauză compromisorie: „Orice litigiu decurgând din sau în legătură cu acest contract, inclusiv referitor la încheierea, executarea ori desfiinţarea lui, se va soluţiona prin arbitrajul Curţii de Arbitraj de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, în conformitate cu Regulile de procedură arbitrală ale acestei Curţi. Hotărârea arbitrală este definitivă şi obligatorie.”

Taxe arbitrale

Pentru remunerarea serviciilor arbitrale prestate de Curtea de Arbitraj de pe lânga Camera de Comert si Industrie Dolj, se percepe o taxa de înregistrare a carei valoare reprezinta echivalentul a 75 euro, la cursul BNR din ziua platii, precum si o taxa arbitrala formata din taxa administrativa si onorariul arbitrilor. Click aici pentru tarifele Curtii de Arbitraj Dolj.

Calculator taxe arbitrale

Introduceti valoarea obiectului cererii: lei

Cost total (TVA inclus):

75 de euro + lei, daca speta este judecata de un arbitru

75 de euro + lei, daca speta este judecata de trei arbitri

Lista arbitrilor si regulamentele CAD