Avize de Forta Majora

Camera de Comerţ şi Industrie Dolj este abilitată prin lege să avizeze existenţa cazului forţă majoră, în baza art.28, alin.2, litera i din Legea 335/2007. Rolul acestor avize este de a exonera de raspundere contractuala partea care invoca evenimentul de forta majora si care nu isi poate indeplini, total sau partial, obligatiile asumate prin contract, fata de partenerul contractual.

Pentru a obţine avizul, vă rugăm să ne transmiteţi o solicitare, care va cuprinde prezentarea factică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestora în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite în bază documentelor doveditoare depuse exclusiv de solicitant.

  • Documentele vor cuprinde cel puţin :
  • contractul comercial afectat din evenimentul de forţă majoră, cuprinzând clauza de forţă majoră;
  • atestări de la organele, autorităţile şi instituţiile abilitate, de la caz la caz (altele decât Camera de Comerţ şi Industrie a României), privind existenţa şi efectele evenimentului invocat, localizarea acestuia, momentul începerii şi încetării evenimentului;
  • notificări adresate partenerului contractual în legătură cu apariţia evenimentului invocat şi efectele sale asupra derulării operaţiunilor contractuale.

Documentele se prezintă în original sau în copie certificată de solicitant. Solicitantul îşi asumă întreaga răspundere, inclusiv penală, pentru veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate odată cu solicitare de avizare a evenimentului de forţă majoră.

Persoana de contact: Tereza Vladu, 0744.817.985