Terminal bursier

Piata licitatiilor administrata de BRM este organizata in vederea efectuarii de tranzactii si incheierii de contracte pentru vanzari si achizitii de marfuri, servicii sau lucrari. Avantajele pietei licitatiilor organizate la BRM sunt: transparenta tranzactiilor, corectitudinea acestora, comisioane mici, precum si utilizarea informatiilor in timp real.

BRM este lider la nivel national atat in ceea ce priveste activitatile cu specific bursier, cat si pentru activitatile referitoare la organizarea de proceduri pentru atribuirea contractelor de achizitie publica si de vanzare a produselor, serviciilor si lucrarilor. In aceasta perioada, BRM a acumulat o bogata experienta in organizarea de achizitii publice, fapt reflectat de cresterea constanta a valorii de tranzactionare. Astfel, valoarea de tranzactionare a crescut de la 534 milioane USD in 2004 la 587 milioane USD in 2005.

De asemenea, ca piata standardizata, BRM pune la dispozitia clentilor si membrilor sai piata la disponibil.Bursa Romana de Marfuri este in momentul de fata singurul administrator al unei piete la disponibil, piata prin intermediul careia, atat autoritatile contractante, cat si societatile comerciale pot achizitiona marfuri cu un grad inalt de standardizare sau diverse categorii de materii prime.

Piata la disponibil a fost organizata in baza Legii 357/2005 privind bursele de marfuri, lege care reglementeaza activitatea societatilor comerciale pe aceasta piata. Accesul autoritatilor contractante rezida din prevederile Legii 357/2005 privind bursele de marfuri, corelate cu art. 122 lit. f) si art. 252 lit. f) din OG 34/2006 privind achizitiile publice. Piata la disponibil este structurata pe ringuri de produse specializate in cadrul carora sunt definite activele suport. Pentru fiecare activ suport Bursa defineste activele de tranzactionat. De exemplu, in cadrul ringului produselor petroliere sunt identificate ca active suport produse ca: benzina, motorina, pacura, combustibil lichid usor, combustibil lichid greu. In acest moment, Bursa Romana de Marfuri are organizate mai multe ringuri specializate: ringul produselor petroliere, ringul energiei electrice, ringul contractelor de procesare combustibil, gazelor naturale, ringul carbunelui, ringul cerealelor, ringul marfurilor generale, ringul materialelor de constructii si ringul legumelor si fructelor.

Principalele avantaje rezultate din accesarea pietei la disponibil sunt:

  • Pretul avantajos – obtinut intr-un cadru organizat, ca rezultat al confruntarii directe dintre cerere si oferta. Utilizarea mecanismului de negociere a pretului in cadrul licitatiei cu strigare confera posibilitatea imbunatatirii suplimentare a preturilor de catre ofertanti fata de ofertele financiare initiale. In situatia in care preturile obtinute nu se incadreaza in plafonul propus, exista posibilitatea de a negocia reducerea acestora cu ofertantul clasat pe primul loc in cadrul aceleiasi sedinte fara sa fie necesara reluarea intregii proceduri;
  • Termenul redus de desfasurare a procedurilor – ordinul este programat la tranzactionare in maxim 7 zile din momentul emiterii lui;
  • Cotatiile BRM – ofera avantajul unui sistem de referinta in ceea ce inseamna raportarea la preturile pietei in tranzactiile realizate prin BRM (www.brm.ro);
  • Executarea in bune conditii a contractului in baza sistemului de garantii utilizat, cat si ca urmare a atentei selectii a ofertantilor inainte de a fi admisi la tranzactionare;
  • Existenta unui numar mare de ofertanti datorita cantitatilor importante tranzactionate la nivelul total al pietei;
  • Economie de timp si efort suplimentar legat de valorificarea sau achizitionarea produselor;
  • Eliminarea birocratiei aferente procedurilor clasice de achizitii publice prin standardizarea marfurilor si reducerea numarului de documente solicitate si depuse.

Organizarea si derularea procedurilor in ringul BRM se desfasoara in egala masura in conformitate cu regulamentele specifice proprii, cum ar fi cel privind atribuirea contractelor de produse, servicii sau lucrari, regulamentele privind vanzarea bunurilor mobile si imobile prin licitatie, precum si regulamentele privind vanzarea prin licitatie a activelor statului, vanzarea bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului.

Cadrul legal care reglementeaza activitatea desfasurata cu succes de BRM este format dintr-o suita de acte normative, dupa cum urmeaza:

  1. Legea nr. 357/2005 privind bursele de marfuri, care stabileste modul de infiintare, organizare si functionare a burselor de marfuri. Actul normativ indicat precizeaza in art. 21, alin. (5) urmatoarele: “In cazul in care autoritatile contractante achizitioneaza produse, servicii sau lucrari prin intermediul burselor de marfuri, acestea din urma au obligatia de a respecta prevederile legislatiei in vigoare privind achizitiile publice atunci cand aplica procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica in numele autoritatilor contractante respective”.
  2. Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, prevede la art. 3, alin. (3), urmatoarele: “Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire”.
  3. Ordonanta Guvernului nr. 128/1998, republicata, pentru reglementarea modului si conditiilor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului, cu urmatorul cuprins “art. 9 (1) Valorificarea bunurilor trecute in proprietate privata a statului se face de organele de valorificare, prin bursele de marfuri […] prin […] licitatie publica…”.