Hotărârea nr. 15 a Adunării Generale a Membrilor CCI Dolj

HOTĂRÂREA nr. 15 a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 13 martie 2013

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită la 13 martie 2013 – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

1. Aprobă cu majoritate de voturi Ordinea de zi a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 13 martie 2013, aşa cum a fost comunicată prin convocatorul nr. 343 din 18.02.2013.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 11 aprilie 2012 – 15 februarie 2013.

3. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2012.

4. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit al auditorului financiar SC ELITE AUDIT SRL privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 11.04.2012.
b) Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune.

5. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit suplimentar, solicitat prin Decizia Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj din 29.01.2013, cu constatările efective ale auditorului SC ELITE AUDIT SRL cu privire la:
– structura veniturilor şi cheltuielilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2012;

– principiul continuităţii activităţii pe baza indicatorilor economico-financiari relevanţi, pentru asigurarea continuităţii activităţii C.C.I. Dolj: solvabilitatea, lichiditatea, solduri intermediare de gestiune, la data de referinţă 31.12.2012.
b) – Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
– Aprobă cu majoritate de voturi vânzarea totală sau pe bucăţi a clădirii sediului Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din str. Brestei, nr. 21, Craiova.
– Mandatează cu majoritate de voturi Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj pentru stabilirea preţului şi a condiţiilor de vânzare a clădirii sediului Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj.

6. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2013.
b) Aprobă cu unanimitate de voturi ca în cursul anului 2013 să nu fie
acordate indemnizaţiile Preşedintelui, Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului.

7. Aprobă cu unanimitate de voturi obiectivele generale ale activităţii de viitor a Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

8. Aprobă cu unanimitate de voturi taxele de înscriere şi cotizaţiile de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.

9. – Ia act de informarea privind situaţia actuală a Sistemului Cameral din România, a Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi de Decizia nr. 3.3 din 6 martie 2013 a Colegiului de Conducere al C.C.I.R.
– Aprobă cu unanimitate de voturi ca Preşedintele şi Colegiul de Conducere al C.C.I. Dolj să continue demersurile începute împotriva domnului Mihail Vlasov şi a Camerei de Comerţ şi Industrie a României. C.C.I. Dolj a solicitat transparentizarea modului în care este folosit patrimoniul Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi, în special, fondul la dispoziţia preşedintelui şi a contestat descărcarea de gestiune pentru anul 2011.

10. Aprobă cu unanimitate de voturi creşterea numărului de vicepreşedinţi ai C.C.I. Dolj de la trei la patru.

PREŞEDINTE
Cristian DOBRE

SECRETARIATUL TEHNIC
Tereza VLADU ŞUVAINA, C.C.I. DOLJ
Mihaela ŞERBAN, C.C.I. DOLJ
Lavinia TOMA TUMBĂR, TUMBĂR, CEGA & POPA SCPA