Decizia Nr. 66/30.10.2013 a Colegiului de Conducere al CCI Dolj

Decizia Nr. 66/30.10.2013

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 30 octombrie 2013, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Vicepreşedinte – S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., reprezentată de dl. Constantin Popeci;
 • Vicepreşedinte – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al S.C. MERCUR SA.;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – S.C. ERPIA S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Lucian Căpitănescu d-lui Ştefan Doşea;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader d-nei Văduva Lisandru Elvira Janina;
 • Membru – SC MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL, prin împuternicire emisă de dl. Gianluca Mantovani doamnei Liliana Gabriela Ciochină;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. PARC–TURISM S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-nei Alniţi Maria;

În prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Servicii Membri şi Practici Camerale şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea privind obiectivele Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru ultimul trimestru al anului 2013.

2. Ia act de informarea cu privire la ”Topul Firmelor Dolj” –ediţia a XX-a şi a stadiului de realizare al acestuia.

3. Ia act de situaţia financiară a Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj la data de 30 octombrie 2013.

4. a. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către I VISION ELECTRONICS SRL şi VIŞINESCU LIBERTATEA SNC.

b. Validează cu unanimitate de voturi retragerea calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, Asociaţiei Şanse Egale pentru Fiecare Craiova şi firmei ZIBET EXIM S.R.L.

c. Constată pierderea calităţii de membru al C.C.I. Dolj de către NEXT GENERATION DESIGN S.R.L.

d. Aprobă cu unanimitate de voturi ca tuturor firmelor clasate în Topul Judeţean al Firmelor – ediţia a XX-a şi participante la eveniment să li se acorde calitatea de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj. Aceste firme vor fi scutite de taxa de înscriere ca membru al CCI Dolj şi de cotizaţia aferentă anului 2013.

 

PREŞEDINTE,

Cristian DOBRE

 

Secretar al Colegiului de Conducere

al C.C.I. a jud. Dolj

Tereza Vladu Şuvaina


Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban