HOTARAREA nr.71 a Adunarii Generale a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din 27 noiembrie 2013

Adunarea Generala extraordinara a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj („CCI Dolj”)  intrunita la 27 noiembrie 2013 – la a doua convocare, adopta prezenta

HOTARARE

1. Adunarea Generala Extraordinara a Membrilor:

a) Ia act de renuntarea domnului Cristian Dobre la mandatul de Presedinte al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj;

b) Ia act de pastrarea calitatii de membru al Colegiului de Conducere al CCI Dolj, de catre dl. Cristian Dobre, in temeiul art. 25 pct. 1,  din Statutul CCI Dolj

c) Ia act de Raportul de activitate al Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, dl. Cristian Dobre, pentru perioada 11 aprilie 2012 – 26 noiembrie 2013.

2. Adunarea Generala a Membrilor C.C.I. Dolj a ales prin vot secret cu 16 voturi pentru, din 16 voturi valabil exprimate de catre membrii individuali si colectivi, Presedintele Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj in persoana domnului Vladut Gabriel Catalin – reprezentant al  IPA CIFATT SA Craiova .

3. Aproba cu majoritate de voturi ca indemnizatia Presedintelui Camerei de Comert si Industrie Dolj pentru anul 2014 sa fie de 80% din salariul Directorului General al CCI Dolj.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                    SECRETARIATUL TEHNIC

Cristian DOBRE                                    Tereza VLADU SUVAINA, C.C.I.DOLJ

                                                               Mihaela SERBAN, C.C.I. DOLJ

                                                              Catalin ADAM, CORIDOR FINANCIAL SRL