DECIZIE nr. 2/12.04.2017

Decizia Nr. 02/12.04.2017

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 12 aprilie 2017, ora 11.00, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. REDAC S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Vicepreşedinte – S.C. POPECI UTILAJ GREU SA., reprezentat prin dl. Constantin Popeci,
 • Vicepreşedinte – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira doamnei Alexandra Fira;
 • Vicepreşedinte – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova prin împuternicire emisă de dl. Ion Pătru domnului Duţă Marian;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentat prin dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentat prin împuternicire emisă de Adrian Bezerghianu doamnei Mariana Hopârtean;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Cîrstea;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentat prin d-na Ludmila Toader;
 • Membru – Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri Dolj SA, reprezentată prin d-na Marcela Rada;

in prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri Expoziţii, a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic şi a d-nei Marinela Drăgan – Departament Relaţii cu Membri

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi şi materialele ce vor fi prezentate, spre aprobare, în Adunarea Generală a Membrilor CCI Dolj din data de 20 aprilie 2017, ora 13.00 – conform art. 27 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, propunerile de modificare a statutului Camerei de Comert Dolj ce vor fi inaintate spre aprobare Adunarii Generale a Membrilor CCI Dolj din data de 20 aprilie 2017, ora 13.00, conform art. 27, pct. 19 din statutul C.C.I. Dolj., astfel:
 • modificare propusă „Art. 25, punctul 1: Colegiul de Conducere se compune dintr-un număr de 11 membri, din care 10 membri ce se aleg de către Adunarea generală prin vot secret, pe baza candidaturii depuse în scris sau verbal şi unul este de drept, respectiv Preşedintele al cărui mandat încetează, în situaţia în care nu mai doreşte să candideze.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, trecerea Camerei de Comerţ Hampshire – Marea Britanie la categoria membri onorifici, conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, reconvocarea Adunării Generale a Membrilor, în situaţia neîntrunirii cvorumului la primul termen al convocării din data de 12 aprilie 2017, ora 13.00, pentru al doilea termen la data de 20 aprilie 2017, ora 13.00, conform art. 27, pct. 4 din statutul C.C.I. Dolj.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

 

Avizat,

Cons. Juridic

Mihaela Şerban