HOTARAREA ADUNARII GENERALE din 03.04.2008

Adunarea Generala a Reprezentantilor Membrilor Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” intrunita la 3 aprilie 2008, prin participarea a 123
reprezentanti legali alesi in cadrul Sectiunilor Industrie-Agricultura, Comert si Servicii, in baza normei de reprezentare de 1/3, adopta cu
unanimitate de voturi prezenta
HOTARARE
 1. Aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul de desfasurare a Adunarii generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia.
 2. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de conducere al CCI Oltenia in perioada 6 iunie 2002-31 decembrie 2007, rezultatele economico – financiare ale CCI Oltenia in perioada 2002-2007 si raportul Comisiei de cenzori.
 3. Aproba cu unanimitate de voturi Obiectivele generale ale CCI Oltenia pentru perioada mandatului 2008-2012 si obiectivelor speciale pentru anul 2008.
 4. Aproba cu unanimitate e voturi Statutul CCI Oltenia cu amendamentele formulate.
 5. Mandateaza viitorul Colegiu de Conducere sa aprobe Regulamentul de organizare si Functionare al CCI Oltenia.
 6. Mandateaza viitorul Colegiu de conducere sa aprobe Regulamentul de functionare al Tribunalului Arbitral a regulilor de procedura, numirea in functii, precum si a normelor privind taxele arbitrale si onorariile arbitrilor.
 7. Mandateaza viitorul Colegiu de conducere sa stabileasca nivelul cotizatiei anuale a membrilor individuali si colectivi
 8. Ia act de stadiul de implementarea proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 9. Aproba mutarea sediului Asociatiei Producatorilor de Materiale Funerare si Antreprenorilor de Pompe Funebre – APF la Bucuresti, cu conditia recuperarii cheltuielilor facut de catre CCI Oltenia cu infiintarea acestei asociatii.
 10. Ia act de faptul ca dl. Gheorghe Albu nu va candida la functia de presedinte al CCI Oltenia si in aceasta situatie, in conditiile legii, va ocupa de drept un loc in viitorul Colegiu de conducere.
 11. Aproba acordarea calitatii de Presedinte de onoare dlui. Gheorghe Albu.
 12. Aproba ca dl. Gheorghe Albu sa reprezinte in continuare CCI Oltenia in organele de conducere ale Camerei de Comert si Industrie Romania.
 13. Adunarea Generala a Reprezentantilor membrilor CCI Oltenia a ales prin vot secret Colegiul de Conducere cu urmatoarea componenta:

  Membri individuali:
  01. SC SEMTEST CRAIOVA SA – reprezentata de dl. Niculae Simion
  02. SC PYF PRODUCTION SRL – reprezentata de dna. Tatiana Pislaru
  03. SC CASA NOASTRA SRL – reprezentata de dl. Stefan Cherciu
  04. SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
  05. SC CORIMEX SA – reprezentata de dl. Mihai Dracea
  06. SC POLICOLOR EXIM SRL – Reprezentata de dl. Constantin Ungureanu
  07. SC MERCUR SA – reprezentata de dl. Ioan Vigaru
  09. SC PARC TURISM – reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu
  10. SC RECON SA – Reprezentata de dl. Marian Petcu
  11. SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – reprezentata de dl. Marian Nicola
  12. SC APLISOFT SRL – reprezentata de dl. Victor Raducanoiu
  13. SC PROIECT SA – reprezentata de dl. Eugen Popescu
  14. BANCA COMERCIALA CARPATICA SA – reprezentata prin dl. Catalin Opritescu

  Membri colectivi
  15. Uniunea Generala a Industriasilor din Romania 1903 – representata de dl. Virgil BOBOC
  16. Asociatia pentru protectia mediului Oltenia – APMO – reprezentata de dl. Gheorghe Manolea

  Membri onorifici
  16. Dl. Octavian Vulpescu
  17. Presedinte de onoare – Dl. Gheorghe Albu

 14. Adunarea Generala a Reprezentantilor membrilor CCI Oltenia a ales prin vot secret Comisia de Cenzori cu urmatoarea componenta:
  1. dl .Ion Nicolaescu
  2. dl. Dragan Cristian

  3. dl. Gorun Stefan
 15. Adunarea Generala a Reprezentantilor membrilor CCI Oltenia a ales prin vot secret Presedintele CCI Oltenia in persoana d-lui. Constantin Raducanoiu- reprezentant SC PARC TURISM SA.
 16. Colegiul de Conducere a ales prin vot secret Vicepresedintii CCI Oltenia:
  1. SC RECON SA – Reprezentata de dl. Marian Petcu
  2. SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
  3. SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – reprezentata de dl. Marian Nicola
  4. SC POLICOLOR EXIM SRL – Reprezentata de dl. Constantin Ungureanu
Presedinte,
Ec. Constantin Raducanoiu