DECIZIA Nr. 37 Colegiului de Conducere din 11.04.2008

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia”, intrunit in sedinta ordinara la data de 11 aprilie 2008, in componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – SC PARC TURISM
 • Vicepresedinte – SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
 • Vicepresedinte – SC POLICOLOR EXIM SRL – Reprezentata de dl. Constantin Ungureanu
 • Vicepresedinte – SC RECON SA – Reprezentata de dl. Marian Petcu
 • Vicepresedinte – SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – reprezentata de dl. Marian Nicola
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA – reprezentata de dl. Niculae Simion
 • Membru – SC PYF PRODUCTION SRL – reprezentata de dna. Tatiana Pislaru
 • Membru – SC CASA NOASTRA SRL – prin mandat dat de dl. Stefan Cherciu d-lui. Ovidiu Vasilescu
 • Membru – SC CORIMEX SA – reprezentata de dl. Mihai Dracea
 • Membru – SC MERCUR SA – reprezentata de dl. Ioan Vigaru
 • Membru – SC APLISOFT SRL – reprezentata de dl. Victor Raducanoiu
 • Membru – SC PROIECT SA – reprezentata de dl. Eugen Popescu
 • Membru – UGIR 1903 – reprezentata de dl. Virgil Boboc
 • Membru – Asociatia pentru protectia mediului APMO – reprezentata de dl. Gheorghe Manolea
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu

  Comisia de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu
 • dl. Stefan Gorun
 • dl. Cristian Dragan

adopta prezenta:

DECIZIE
 1. Ia act de Raportul privind activitatea personalului executiv al CCI Oltenia pe trimestrul I al anului 2008. Stabileste termen de o luna pentru actualizarea situatiei membrilor CCI Oltenia.
 2. Ia act de stadiul de implementare a proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 3. Ia act de organigrama si structura de personal a CCI Oltenia, urmand ca membri Colegiului de conducere sa faca propuneri in perioada urmatoare cu privire la aceasta.
 4. Ia act de rezultatele economice pe primele doua luni ale anului 2008.
 5. Aproba cu unanimitate de voturi numirea d-lui. Vicepresedinte Radu Hurezeanu ca inlocuitor al Presedintelui CCI Oltenia.
 6. Aproba cu unanimitate de voturi repartizarea vicepresedintilor pe sectiuni si domenii de activitate. dupa cum urmeaza:
  • Sectiunea I Industrie-Agricultura – Dl. Vicepresedinte Radu Hurezeanu
  • Sectiunea II Comerciala – dl. Vicepresedinte Constantin Ungureanu
  • Sectiunea III Prestari servicii (domeniile: Constructii, Servicii financiare si asigurari, cercetare-dezvoltare si high-tech): Vicepresedinte Marian Petcu
  • Sectiunea III Prestari servicii (domeniile: Transporturi si turism, servicii profesionale si sociale) si subsectiunile Membri colectivi si Membri onorifici – dl. Vicepresedinte Marian Nicola
 7. Aproba cu unanimitate de voturi numirea d-lui vicepresedinte Radu Hurezeanu si a dnei. Tatiana Pislaru ca responsabili cu gestionarea litigiului referitor la alegerea Presedintelui CCI Oltenia in Adunarea generala a Reprezentantilor.
 8. Ia act de scrisoarea dlui. Gheorghe Albu, membru al Colegiului de Conducere adresara Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, cu privire la desfasurarea Adunarii Generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia, raspunsul primit din partea Camerei Nationale, precum si raspunsul formulat de catre dl. Presedinte Constantin Raducanoiu catre Camera Nationala.
 9. Ia act de Procesul-verbal al Comisiei de numarare si validare a voturilor intocmit la data de 07 aprilie 2008, precum si de referatul intocmit in aceeasi data de catre doi membri ai Comisiei, respectiv dna. Mihaela Serban si dl. Adrian Belu.
Presedinte,
Ec. Constantin Raducanoiu