DECIZIA Nr. 84 Colegiului de Conducere din 27.07.2008

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” – judetul Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 27 iunie 2008, conform art. 25 , al.1 coroborat
cu art.26 si art.14 lit. b) din Statutul propriu al CCI Oltenia – judetul Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – SC PARC TURISM
 • Vicepresedinte – SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
 • Vicepresedinte – SC RECON SA – prin mandat dat de dl. Marian Petcu dnei Gheorghe Iuliana
 • Vicepresedinte – SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – reprezentata de dl. Marian Nicola
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA – reprezentata de dl. Niculae Simion
 • Membru – SC PYF PRODUCTION SRL – reprezentata de dna. Tatiana Pislaru
 • Membru – SC CORIMEX SA – reprezentata de dl. Mihai Dracea
 • Membru – SC MERCUR SA – reprezentata de dl. Ioan Vigaru
 • Membru – SC APLISOFT SRL – reprezentata de dl. Victor Raducanoiu
 • Membru – SC PROIECT SA – reprezentata de dl. Eugen Popescu
 • Membru – UGIR 1903 – reprezentata de dl. Virgil Boboc
 • Membru – Asociatia pentru protectia mediului APMO – reprezentata de dl. Gheorghe Manolea
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu

  Comisia de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu
 • dl. Stefan Gorun

  Invitat:

 • dl. Mihalache Hotaranu

adopta prezenta:

DECIZIE
 1. Aproba organigrama CCI Oltenia – judetul Dolj cu urmatoarele amendamente:
  • Denumirea Directiei I va fi “Relatii si practici camerale”
  • Denumirea Directiei a II-a va fi “Economica, Patrimoniu, Administrativ”
  • Serviciul “Organizare” se va subordona Directorului General
  • In cadrul Departamentului “Servicii Membri” va functiona Serviciul “Relatii cu membri, Targuri, expozitii, organizare evenimente”
  • Se va introduce un nou Serviciu “Strategie, Dezvoltare Marketing” in cadrul Departamentului 1 “Servicii Membri “- Directia I “Relatii si practici camerale”
 2. Aproba Regulamentul de organizare si functionare al CCI Oltenia – judetul Dolj
 3. Aproba Regulamentul Intern al CCI Oltenia – judetul Dolj cu urmatorul amendament:
  • eliminarea pct.c) de la art. 19 Capitolul VI “Abateri si sanctiuni disciplinare. Procedura disciplinara”
 4. Aproba majorarea corpului de arbitrii de la 30 la 45. Totodata mandateaza Presedintele CCI Oltenia – judetul Dolj sa supuna Regulamentul de functionare al Tribunalului Arbitral spre observare, membrilor Tribunalului Arbitral, precum si sa stabileasca componenta Comitetului de conducere al Tribunalului Arbitral, in vederea aprobarii ulterioare de catre Colegiul de Conducere si Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia.
 5. Ia act de nivelul actual al cotizatiei anuale a membrilor individuali si colectivi. In cursul trimestrului al III-lea a.c vor fi consultati membri asupra sistemului de calcul al taxelor de inscriere si al cotizatiilor, printr-un chestionar, urmand ca rezultatele si propunerile acestora sa fie prezentate Colegiului de Conducere.
 6. Aproba taxele, tarifele comisioanele si onorariile practicate de CCI Oltenia-judetul Dolj pentru serviciile efectuate.
 7. Ia act de modificarea echipelor de implementare a proiectelor “Centrul Expozitional Transfrontalier” si “Remediu – Retea transfrontaliera pentru protectia mediului la nord si sud de Dunare”.
 8. Aproba programul de desfasurare a manifestarilor expozitionale prin Serviciul specializat al CCI Oltenia – judetul Dolj.
 9. Aproba modificarea obiectului principal de activitate al SC EXPOOLTENIA SRL in “amenajarea targurilor si expozitiilor”. Totodata, mandateaza Presedintele CCI Oltenia in vederea realizarii demersurilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, necesare modificarii obiectului principal de activitate, precum si a administratorului.
 10. Aproba numirea ca administrator al SC EXPOOLTENIA SRL pe dl. Vicepresedinte Radu Hurezeanu cu o indemnizatie lunara de 500 lei net.
 11. Ia act de prevederile statutare ale Fundatiei de Studii Comerciale “Banu Mihai” Craiova si Fundatiei Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – filiala Dolj. Mandateaza Presedintele CCI Oltenia-judetul Dolj in vederea realizarii demersurilor necesare modificarii Consiliului director al Fundatiei de Studii Comerciale “Banu Mihai” Craiova
 12. Aproba analizarea de catre membri Colegiului de Conducere a eficientei activitatii asociatilor profesionale infiintate pe langa CCI Oltenia – judetul Dolj, in vederea propunerii Adunarii generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia, de mentinere sau desfiintare a acestora, dupa caz.
 13. Aproba acordarea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj urmatoarelor societati comerciale: SC NETROM SRL; SC ELECTROSERVICE SRL; SC DIGITAL GRAFIX GRUP SRL; SC ROMWARD IMPEX SRL; SC ROMWARD SERVICE SRL; SC PISCINA LUX SRL; SC SOLYTON SRL; SC MOTORKAPPA SRL, S.C. WINTECHNOLOGY SRL, S.C. REDING SRL, S.C. REDEXIM SRL, S.C. CERZACI COM SRL
 14. Aproba retragerea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj a urmatoarelor societati comerciale: SC COREALIS SA, SC ULMOR 3M PRODCOM SRL, SC SIREX TRADING SRL, SC ROPHILL COM SRL, SC POP SERVICE ELECTRONIC HQ SRL, SC JIUL SA, SC MINEX COM SRL, SC NIROMEX SRL, SC TRANSLIQUID SRL, SC TRANSCOM SA, SC CASA NOASTRA IMOBILIARE SRL, SC CASA NOASTRA SRL, SC ILEX COM SRL, SC ROMSTIL SRL, SC PETROM SA BUCURESTI ZONA PECO DOLJ, SC CASA ALBA SRL, SC STELE AUR SRL
 15. Ia act retragerea din Colegiul de Conducere al CCI Oltenia – judetul Dolj a SC CASA NOASTRA SRL.
 16. Aproba acordarea calitatii de Presedinte de onoare dlui Mihalache Hotaranu, precum si dlui. Octavian Vulpescu, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj.
 17. Aproba acordarea calitatii de membru de onoare post-mortem dlui Nicolae Marin, sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj.
 18. Aproba urmatoarele indemninzatii ale organelor de conducere care vor fi ratificate de catre Adunarea Generala a reprezentantilor CCI Oltenia – judetul Dolj:
  • Secretar organe de conducere: 200 lei /sedinta (net)
  • Cenzori: 500 lei/luna (net)
  • Membri colegiului de conducere: 1000 lei / sedinta (net)
  • Vicepresedinti: 1000 lei/luna (net)
  • Presedinte: 4000 lei/luna (net)
 19. Aproba elementele de identitate vizuala ale CCI Oltenia cu amendamentul de a modifica amprenta Curtii de Arbitraj Comercial cu Tribunalul Arbitral Oltenia.
 20. Constata netemeinicia, nelegalitatea, precum si nulitatea urmatoarelor hotarari ale Adunarii Generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj din 3 aprilie 2008:
  • Mentinerea dlui Gh. Albu in functia de manager al proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier” finantat prin programul Phare CBC 2005. Acesta functie era detinuta in mod necorespunzator, insa la data de 11 aprilie 2008 dl. Gh. Albu a demisionat din proiect, hotararea devenind lipsita de obiect;
  • Desemnarea dlui Gh. Albu ca reprezentant al CCI Oltenia-judetul Dolj in organele de conducere ale Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, care este in neconcordanta cu prevederile Legii 335/2007 si Statutului Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, iar prin modificarile ulterioare a devenit lipsita de obiect;
  • Aprobarea Regulamentului de desfasurare a Adunarii generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj din 3 aprilie 2008 care contravine prevederilor Legii 335/2007 si Statutului propriu al CCI Oltenia- judetul Dolj.

  Aceste decizii ale Colegiului de conducere vor fi supuse Adunarii generale a reprezentantilor membrilor CCI Oltenia-judetul Dolj.

 21. Decide ca reprezentantii membrilor individuali si membrilor colectivi din Colegiul de Conducere al CCI Oltenia – judetul Dolj pot mandata persoane din cadrul entitatilor pe care le reprezinta, in vederea participarii la sesiunile Colegiului de Conducere al CCI Oltenia – judetul Dolj. Membrul onorific si fostul Presedinte al CCI Oltenia ales ca membru de drept in Colegiul de Conducere nu pot da mandat pentru participarea la sesiunile Colegiului de conducere al CCI Oltenia -judetul Dolj.
Presedinte,
Ec. Constantin Raducanoiu