DECIZIA Nr. 219 Colegiului de Conducere din 30.09.2008

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” – judetul Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 30 septembrie 2008, conform
art. 25, al.1 coroborat cu art.26 si art.14 lit. b) din Statutul propriu al CCI Oltenia -judetul Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – SC PARC TURISM
 • Vicepresedinte – SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
 • Vicepresedinte – SC RECON SA – Reprezentata de dl. Marian Petcu
 • Vicepresedinte – SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – prin mandat dat de dl. Marian Nicola dnei. Raducan Mariana
 • Vicepresedinte – SC POLICOLOR EXIM SRL – reprezentata prin dl. Constantin Ungureanu
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA – reprezentata de dl. Niculae Simion
 • Membru – SC PYF PRODUCTION SRL – reprezentata de dna. Tatiana Pislaru
 • Membru – SC CORIMEX SA – reprezentata de dl. Mihai Dracea
 • Membru – SC MERCUR SA – reprezentata de dl. Ioan Vigaru
 • Membru – SC APLISOFT SRL – reprezentata de dl. Victor Raducanoiu
 • Membru – UGIR 1903 – reprezentata de dl. Virgil Boboc
 • Membru – Asociatia pentru protectia mediului APMO – reprezentata de dl. Gheorghe Manolea
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu
 • Membru drept – dl. Gheorghe Albu

Comisia de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu
 • dl. Stefan Gorun
 • dl. Cristian Dragan

adopta prezenta:

DECIZIE
 1. Aproba Raportul privind activitatea CCI Oltenia – judetul Dolj in perioada aprilie – septembrie 2008.
 2. Decide ca materialele aferente sedintelor Colegiului de Conducere al CCI Oltenia sa se transmita prin email membrilor Colegiului cu 5 zile inainte de fiecare sedinta.
 3. Aproba vanzarea in conditiile legii a autoturismului marca ROVER aflat pe inventarul CCI Oltenia – judetul Dolj.
 4. Aproba componenta tabloului de arbitrii si a Regulamentului de organizare si functionare a Tribunalului Arbitral de pe langa CCI Oltenia – judetul Dolj, Regulile de procedura ale Tribunalului Arbitral de pe langa CCI Oltenia – judetul Dolj, Regulamentul de conciliere facultativa si Taxele si cheltuielile arbitrale.
 5. Ia act de stadiul proiectelor aflate in implementare de catre CCI Oltenia – judetul Dolj.
 6. Aproba majorarea bugetului proiectului “Centrul Expozitional Tranfrontalier” de la 1.044.200 euro la 1.736.200 euro, precum si valoarea maxima de 1.500.000 euro pentru procedura de achizitie pentru construirea Centrul Expozitional Transfrontalier.
 7. Aproba constituirea de reprezentate ale CCI Oltenia – judetul Dolj in municipiile Bailesti si Calafat.
 8. Ia act de situatia financiara a CCI Oltenia – judetul Dolj.
 9. Aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 – rectificat sub rezerva aprobarii de catre Adunarea Generala a Reprezentatilor membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj.
 10. Ia act de stadiul organizarii manifestarii Topul Firmelor 2008.
 11. Aproba cheltuielile facute cu achizitiile si lucrarile de modernizare efectuate la sediul CCI Oltenia si exteriorul acesteia im trimestrul III 2008.
  Au fost executate urmatoarele lucrari:

  • Extinderea spatiului CCI Oltenia si modernizarea intrarii
  • Realizarea unei parcari in fata Camerei
  • Compartimentarea biroului de la etaj I unde isi desfasoara activitatea Compartimentul financiar – contabilitate si de la etajul II unde isi desfasoara activitatea Directia Relatii si practici camerale

  Au fost realizate urmatoarele achizitii:

  • jaluzele verticale
  • centrala telefonica
 12. Ia act de noul format al publicatiei organizatiei “Informatia economica”, precum si de primul numar al Buletinului Oficial al CCI Oltenia – judetul Dolj.
 13. Aproba donatia in cuantum de 5000 lei facuta de catre CCI Oltenia sinistratilor din judetul Bacau si totodata ia act de donatiile facute de catre o parte a membrilor Colegiului de Conducere, precum si de catre Consiliul Director al CCI Oltenia – judetul Dolj.
 14. Aproba nivelul cotizatiei anuale a membrilor individuali si colectivi incepand cu 01.01.2009, dupa cum urmeaza:
  • Microintreprinderi (maxim 9 salariati) – cotizatia anuala 100 euro
  • Intreprinderi mici (maxim 49 salariati) – cotizatia anuala 200 euro
  • Intreprinderi mijlocii (maxim 249 salariati) – cotizatia anuala 300 euro
  • Intreprinderi mari (peste 249 salariati) – cotizatia anuala 500 euro
  • Sucursalele bancare se asimileaza intreprinderilor mari (500 euro)
  • Fonduri de investitii – cotizatia anuala 1000 euro

  Cotizatia se va calcula in lei cu rotunjire in plus pana la intregirea fractiei de 100 lei.

 15. Ia act de situatia statistica actuala a membrilor CCI Oltenia – judetul Dolj
 16. Ia act de organizarea manifestarilor expozitionale Salonul de Turism si CONTEX 2008.
 17. Ia act de programul misiunilor economice organizate de CCI Oltenia in trimestrul IV 2008 si trimestrul I 2009.
 18. Ia act de situatia asociatiilor profesionale si a fundatiilor CCI Oltenia – judetul Dolj si decide ca acestea sa fie obligate la plata cotizatiei de membru al CCI Oltenia sub sanctiunea retragerii dreptului de a vota.
 19. Aproba, in temeiul art.26 pct. 18 din Statut, acordarea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj urmatoarelor societati comerciale: S.C. ROWER IMPEX S.R.L., S.C. CICLOP SECURITY S.R.L., S.C. NORD SERVICE S.R.L., S.C.NEW IMAGE S.R.L., S.C. AUTOMECANICA S.R.L., S.C. PEPINIERA PISCICOLA S.R.L., S.C. K.R.A.M. ANIMAL NUTRITION S.R.L., S.C. POPECI UTILAJ GREU S.A., S.C. MARIGAZ TRADE SRL, S.C. ASIBAN SA Suc Dolj, S.C. PENTRU LUCRARI DE DRUMURI SI PODURI DOLJ SA, S.C. MIA IMPEX SRL, S.C. PALACE TOUR SRL, S.C. SUCPI SA, S.C. FANY’S CONSTRUCT SRL, S.C. FANY’S SRL.
 20. Aproba, in temeiul art.26 pct. 18 din Statut, retragerea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj a urmatoarelor societati comerciale: PROCREDIT BANK SA -SUC CRAIOVA, CREDIT EUROPE BANK (ROMANIA) SA-SUC. CRAIOVA, SC NETIX COMPUTERS S.R.L., S.C. STROMBOLI IMPEX S.R.L., S.C. COROLA 2000 S.R.L, S.C. ASTRA BUCURESTI – SUC CRAIOVA
 21. Aproba programul de analiza a activitatilor sectiunilor in trimestrul IV 2008 si trimestrul I 2009.
 22. Aproba organizarea in trimestrul IV 2008 a unor actiuni de promovare a firmelor membre.
 23. Aproba reglementarea conditiilor de parteneriat ale CCI Oltenia – judetul Dolj cu alte organizatii din tara si strainatate pentru realizarea de proiecte comunitare.
 24. Decide efectuarea unei analize de catre Comisia de cenzori asupra platilor unor indemnizatii banesti dlui Gheorghe Albu.


P. Presedinte,
Ing. Radu Hurezeanu – vicepresedinte