DECIZIA Nr. 274 Colegiului de Conducere din 18.12.2008

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” – judetul Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 18 decembrie 2008, conform art. 25 , al. 1
coroborat cu art. 26 si art. 14 lit. b) din Statutul propriu al CCI Oltenia – judetul Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – SC PARC TURISM
 • Vicepresedinte – SC HELCO SRL – Reprezentata de dl. Radu Hurezeanu
 • Vicepresedinte – SC RECON SA – Reprezentata de dl. Marian Petcu
 • Vicepresedinte – SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL – Reprezentata de dl. Marian Nicola
 • Vicepresedinte – SC POLICOLOR EXIM SRL – reprezentata prin dl. Constantin Ungureanu
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA – reprezentata de dl. Niculae Simion
 • Membru – SC PYF PRODUCTION SRL – reprezentata de dna. Tatiana Pislaru
 • Membru – SC CORIMEX SA – reprezentata de dl. Mihai Dracea
 • Membru – SC MERCUR SA – reprezentata de dl. Ioan Vigaru
 • Membru – SC PROIECT SA – reprezentata de dl. Popescu Eugen
 • Membru – SC APLISOFT SRL – reprezentata de dl. Victor Raducanoiu
 • Membru – UGIR 1903 – reprezentata de dl. Virgil Boboc
 • Membru – Asociatia pentru protectia mediului APMO – reprezentata de dl. Gheorghe Manolea
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu
 • Membru de drept – dl. Gheorghe Albu

adopta prezenta:

DECIZIE

 • Aproba Raportul privind activitatea Camerei de Comert si Industrie “OLTENIA” – jud. Dolj in perioada 1 octombrie – 10 decembrie 2008.
 • Decide ca pana la data de 30 ianuarie 2009 Consiliul Director, sub coordonarea celor patru vicepresedinti, sa completeze Proiectul Programului de activitati al Camerei de Comert si Industrie “OLTENIA” – jud. Dolj pe anul 2009 si sa-l transmita prin email membrilor Colegiului de Conducere, in vederea aprobarii acestuia pana la data de 10 februarie 2009.
 • Decide ca pana la data de 30 ianuarie 2009 Consiliul Director sa refaca proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Camerei de Comert si Industrie “OLTENIA” jud. Dolj pe anul 2009, in conformitate cu propunerile facute in cadrul sedintei: defalcarea bugetului de venituri si cheltuieli pe trimestre si prezentarea acestuia in comparatie cu rezultatele anului anterior si sa-l transmita prin email membrilor Colegiului de Conducere in vederea aprobarii acestuia pana la data de 10 februarie 2009.
 • Aproba ca analiza activitatii sectiunii I Industrie – Agricultura si a activitatii sectiunii II Comerciala sa aiba loc in trimestrul I al anului 2009, si sa fie prezentata la prima sedinta a Colegiului de Conducere al CCI Oltenia.
 • Aproba programul manifestarilor expozitionale pe anul 2009. Decide majorarea suprafetelor propuse pentru standurile CCI Oltenia – judetul Dolj la targurile organizate de SC ROMEXPO SA, in conformitate cu solicitarile firmelor. De asemenea, stabileste atragerea firmelor care au vechime in participarea la manifestarile expozitionale organizate de catre SC ROMEXPO SA, in vederea participarii la viitoarele targuri prin intermediul CCI Oltenia – judetul Dolj.
 • Ia act de stadiul proiectelor Camerei de Comert si Industrie “OLTENIA” – jud. Dolj.
 • Ia act de rezultatele desfasurarii manifestarii Topul firmelor.
 • Ia act de realizarea materialelor promotionale si de protocol pentru Sarbatorile de Iarna 2008/2009.
 • Aproba, in temeiul art. 26 pct. 18 din Statut, acordarea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj urmatoarelor societati comerciale: S.C. MANPOWER ROMANIA SRL Bucuresti – Suc. Craiova, S.C. D KREATIV GROUP SRL, S.C.SMART ADVERTISING SRL, S.C. ACOPLAST SRL.
 • Aproba, in temeiul art. 26 pct. 18 din Statut, retragerea calitatii de membru al CCI Oltenia – judetul Dolj a urmatoarelor societati comerciale: S.C. ECOCAT SA, S.C. TEX MODEL GROUP SRL.
 • Ia act de Raportul Comisiei de Cenzori ca urmare a analizei platilor unor drepturi banesti catre dl. Gheorghe Albu. Totodata Dl. Gheorghe Albu sustine ca nu este echitabil ca cele constatate de catre Comisia de Cenzori sa fie aplicabile numai dansului, impunandu-se ca aceste masuri sa fie aplicabile si vicepresedintilor care au beneficiat de indemninzatii banesti in perioada iulie 2002 – aprilie 2008. Colegiul de Conducere nu se pronunta asupra modalitatilor legale de valorificare a Raportului Comisiei de cenzori.
 • Aproba angajarea unui diriginte de santier pe perioada determinata, avand in vedere incheierea contractului de lucrari pentru construirea Centrului Expozitional Transfrontalier, precum si prevederile Legii 10/1995 – privind asigurarea calitatii lucrarilor de constructii, care precizeaza obligativitatea stabilirii unui diriginte de santier.
 • Aproba, in temeiul art. 26 lit. 1 din Statut, plata indemnizatiei lunare a Presedintelui pentru exercitarea atributiilor in lunile aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie 2008.
Pt. Presedinte,
Dr. Ing. Petru- Radu Hurezeanu- vicepresedinte