DECIZIA Nr. 137 Colegiului de Conducere din 09.04.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 9 aprilie 2009, conform art. 25, al. 1, coroborat cu art.
26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND MD S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Marian Nicola, d-nei Laura Dinca;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata de dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de d-na Tatiana Pislaru, d-lui Viorel Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Eugen Popescu;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Membru de drept – dl. Gheorghe Albu.

in prezenta membrilor comisiei de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Cristian Dragan.

adopta prezenta:

DECIZIE
 1. Aproba Raportul privind indeplinirea obiectivelor pe trim. I a.c. inscrise in Programul de activitati al Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj pe anul 2009.
 2. Decide completarea programului de activitati al CCI “Oltenia” jud. Dolj pe anul 2009 cu urmatoarele actiuni:

  2.1. organizarea in trim. II a.c. a unei dezbateri cu participarea unor specialisti in domeniul economic, a parlamentarilor si a factorilor decizionali de la nivelul judetului Dolj, pentru stabilirea unor masuri de contracarare a efectelor crizei financiare asupra operatorilor economici;

  2.2. informarea permanenta a membrilor organizatiei asupra actiunile desfasurate, prin actualizarea site-ului Camerei.

 3. Decide ca, pana la data de 24 aprilie 2009, Consiliul Director sa refaca raportul privind executia bugetara a Camerei de Comert si Industrie “OLTENIA” – jud. Dolj pe anul 2008, in conformitate cu propunerile facute in cadrul sedintei si sa-l transmita membrilor Colegiului de Conducere, in vederea comunicarii punctelor de vedere si aprobarii pana la data de 28 aprilie 2009.
 4. Ia act de raportul privind analiza activitatii sectiunilor CCI Oltenia jud. Dolj.
 5. Aproba Raportul privind activitatea Tribunalului Arbitral si masurile pentru cresterea performantelor acestuia.
 6. Aproba Raportul privind inventarierea patrimoniului Camerei de Comert si Industrie Oltenia jud. Dolj si propunerile de casare a mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar si ia act asupra rezultatelor inventarierii patrimoniului Fundatiei Scoala Romana de Afaceri a Camerelor de Comert si Industrie – filiala Dolj si a SC Expooltenia SRL Craiova.
 7. Decide constituirea unui colectiv format din domnii Virgil Boboc, Octavian Vulpescu, Eugen Popescu si I.P. Surdu, care sa elaboreze noua organigrama a C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj, care sa fie supusa analizei si aprobarii in urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere.
 8. Ia act de informarea privind stadiul proiectelor Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj.
 9. Decide amanarea analizei programului de actiuni pentru lansarea Centrului Expozitional Transfrontalier pentru urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere.
 10. Aproba contractarea unui credit in valoare de 3.000.000 lei pentru finalizarea constructiei Centrului Expozitional Transfrontalier, cu ipotecarea cladirii CCI Oltenia, jud. Dolj situata in Craiova, str. Brestei nr.21 si cu transferul imediat al ipotecii asupra constructiei CET, la momentul finalizarii acestui obiectiv. Colegiul de Conducere aproba ca domnul director general av. I.P. Surdu sa fie delegat sa se ocupe de negocierea, contractarea si derularea acestui credit.
 11. Aproba constituirea reprezentantei Filiasi a Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj.
 12. Aproba cererile de solicitare a calitatii de membru al C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj in conformitate cu prevederile art.26, pct. 18 coroborat cu art.11 din Statut, a urmatoarelor societati comerciale: SC DIVERSMET SA, SC FLANDERS SRL si SC EDIL COLORE SRL.
 13. Decide pierderea calitatii de membru in conformitate cu prevederile art.26, pct. 18 coroborat cu art.13 pct. b), prin renuntarea la calitatea de membru, a urmatoarelor societati comerciale: SC DANIPREST CASNICA SRL si SC PAD DOROBANT SRL.
 14. Constata pierderea calitatii de membru, in conformitate cu prevederile art.13, lit. d) din Statut, a urmatoarelor societati comerciale: SELCONEX SA, ELPOMP PREST SRL, CONSI SRL, GOLDRICH SI ASOCIATII CONSULTING SRL, LIDO SKY SRL, LIDO SPORT SRL, FAYGRE TRADING SRL, GINI TRANSCOM SRL, MICROFORMA SRL, MIMITEL COM SRL, GECON INSTALATII SRL, DANUBIU SA, TEHNOTRONIC SRL, SATJAM SRL, PROVIC SA, IVORI SRL, AJA SRL, SANTA FEE SRL, G.M. TEX SRL, ALTA VISTA SRL, PUVA SERV SRL, TIFCO SRL, ALGEN PROD SRL, RAT CONTROL SRL.
Pt. Presedinte,
Dr. Ing. Petru- Radu Hurezeanu- vicepresedinte