DECIZIA Nr. 148 Colegiului de Conducere din 13.05.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 13 mai 2009, conform art. 25, al. 1,
coroborat cu art. 26 si art. 14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND MD S.R.L., reprezentata prin dl. Marian Nicola;
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA, reprezentata de dl. Niculaie Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de d-na Tatiana Pislaru, d-lui Viorel Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SIBIU SUCURSALA CRAIOVA, reprezentata de dl. Traian Virdaru;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Membru de drept – dl. Gheorghe Albu.

in prezenta membrilor comisiei de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Cristian Dragan.

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Decide ca, incepand cu sesiunea din data de 9 aprilie 2009, doamna Tereza Vladu Suvaina sa asigure secretariatul Colegiului de Conducere, activitate pentru care va primi o indemnizatie de sedinta de 250 lei.
 2. Aproba organigrama Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj si a statului de functiuni, care se vor aplica incepand cu data de 1 iunie 2009.
 3. Ia act de informarea privind derularea creditului bancar contractat de CCI Oltenia jud. Dolj pentru finalizarea Centrului Expozitional Transfrontalier.
 4. Aproba Ordinea de zi pentru Adunarea Generala ordinara a reprezentantilor membrilor CCI “Oltenia” jud. Dolj si colectivele formate din membrii ai Colegiului care vor intocmi materialele, urmand ca aceste documente sa fie avizate in urmatoarea sesiune extraordinara a Colegiului de Conducere.

Presedinte,

Ec. Constantin Raducanoiu