DECIZIA Nr. 177 Colegiului de Conducere din 24.06.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 24 iunie 2009, conform art. 25, al. 1,
coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata prin dl. Marian Petcu;
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA, reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu.

in prezenta membrilor comisiei de cenzori formata din:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Cristian Dragan.

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Isi insuseste documentele care vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale ordinare a reprezentantilor membrilor CCI “Oltenia” jud. Dolj:

 1. Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea desfasurata in perioada 4 aprilie – 31 decembrie 2008.
 2. Raportul Comisiei de cenzori privind verificarea actiunilor desfasurate de la Adunarea Generala din data de 3 aprilie 2008 si propunerea de descarcare de gestiune.
 3. Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat. Raport privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj pentru anul 2008.
 4. Proiectul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2009.
 5. Modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj.
 6. Dezbatere privind dificultatile economice aparute ca urmare a situatiei financiare mondiale si a recesiunii nationale. Aprobarea Strategiei Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj pe termen scurt si mediu pentru perioada 2009-2013.
 7. Informare privind realizarea Centrului Expozitional Transfrontalier.
 8. Ratificarea Deciziilor Colegiului de Conducere privind:
  8.1. aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al CCI “Oltenia” jud. Dolj pentru perioada aprilie 2008 – aprilie 2009;
  8.2. aprobarea nivelului cotizatiei anuale a membrilor individuali si colectivi;
  8.3. aprobarea nivelului indemnizatiei Presedintelui, vicepresedintilor si membrilor Colegiului de Conducere precum si a membrilor Comisiei de Cenzori.
  8.4. acordarea calitatii de membru de onoare post-mortem al CCI “Oltenia” jud. Dolj, domnului Nicolae Marin.
 9. Aprobarea modificarii si completarii Regulamentului de Organizare si Functionare al Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj, in conformitate cu organigrama aprobata prin decizia Colegiului de Conducere din data de 13.05.2009.
 10. Diverse.
  10.1. deciziile Colegiului de Conducere privind revocarea unor hotarari ale Adunarii Generale din data de 3 aprilie 2008.

2. Ca urmare a cererii de revocare din functia de Presedinte adresata de domnul Constantin Raducanoiu, Colegiul de Conducere aproba inscrierea pe ordinea de zi a Adunarii Generale ordinare a reprezentantilor membrilor CCI “Oltenia” jud. Dolj a urmatorului punct: “Validarea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj”.

3. Ordinea de zi pentru Adunarea Generala ordinara a reprezentantilor membrilor CCI “Oltenia” jud. Dolj va fi definitivata dupa finalizare analizelor din sesiunea extraordinara a Colegiului de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj din data de 29 iunie 2009.

4. Ia act de informarea privind solicitarile de inchiriere spatii in sediul CCI Oltenia jud. Dolj.

5. Aproba completarea Ghidului de servicii al CCI Oltenia jud. Dolj cu activitatea: “Intermediere depunere bilant”, cod 13, care va fi efectuata in mod gratuit pentru membrii, taxa nemembru 12,5 lei/lucrare.

6. Ia act de neaplicarea, in totalitate, pana la aceasta data, a Deciziei Colegiului de Conducere nr.148/13.05.2009, pct.2, prin care a fost aprobata organigrama CCI “Oltenia” jud. Dolj si statul de functiuni si decide prelungirea termenului de aplicare a noii organigrame pana la data de 1 iulie a.c.

7. Aproba analiza, in sesiune extraordinara a Colegiului de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj in data de 29 iunie 2009, a urmatoarelor documente:

 1. Analizarea unor materiale pentru Adunarea Generala ordinara a reprezentantilor membrilor CCI “Oltenia” jud. Dolj. Stabilirea datei de desfasurare a Adunarii Generale:
  1.1. Analiza propunerilor suplimentare de modificare a Statutului Camerei de Comert si Industrie “Oltenia” jud. Dolj.
  1.2. Situatia si modalitatea de acoperire a unor cheltuieli de constructii-montaj la “Centrul Expozitional Transfrontalier” neprevazute in Caietul de Sarcini licitat, identificate pana in prezent.
  1.3. Anularea hotararii Adunarii Generale privind alegerea domnului Gheorghe Albu ca presedinte de onoare al CCI Oltenia, jud. Dolj.
  1.4. Raportul Comisiei de Cenzori privind drepturile banesti ale domnului Gheorghe Albu.
 2. Diverse.
  2.1. Informare privind situatia de incompatibilitate dintre calitatea de membru al Colegiului de Conducere si de Presedinte de onoare a domnului Gheorghe Albu, raportat la activitatea sa profesionala precum si la prevederile statutare.
  2.2. Informare cu privire la situatia Fundatiei de Studii Comerciale Banu Mihai.
  2.3. Situatia cauzelor judiciare aflate pe rolul instantelor judiciare din judetul Dolj, precum si situatia cheltuielilor inregistrate ca onorarii avocat in cauzele respective.
  2.4. Situatia reprezentantilor membrilor CCI Oltenia jud. Dolj pentru Adunarea Generala.

Pentru PRESEDINTE
VICEPRESEDINTE,
dr. ing. Petru-Radu Hurezeanu

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu