DECIZIA Nr. 178 Colegiului de Conducere din 29.06.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 29 iunie 2009, conform art. 25, al. 1, coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata prin dl. Marian Petcu;
 • Membru – SC SEMTEST CRAIOVA SA, reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Decide ca propunerile de modificare a Statutului organizatiei care vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale ordinare a Reprezentantilor membrilor, sa fie cele stabilite prin Decizia Colegiului de Conducere nr.177 / 24 iunie 2009.
 2. Cu privire la situatia si modalitatea de acoperire a unor cheltuieli de constructii-montaj la “Centrul Expozitional Transfrontalier” neprevazute in Caietul de Sarcini licitat, Colegiul de Conducere decide sa fie intocmita o analiza financiara dupa primirea tuturor detaliilor de proiectare de la SC PROIECT SA, document care va fi prezentat in urmatoarea sesiune a Colegiului.
 3. Decide analizarea, in sesiunea viitoare a Colegiului de Conducere, a urmatoarelor subiecte:
  • anularea hotararii Adunarii Generale privind alegerea domnului Gheorghe Albu ca presedinte de onoare al CCI Oltenia, jud. Dolj;
  • raportul Comisiei de Cenzori privind drepturile banesti ale domnului Gheorghe Albu;
  • informarea privind situatia de incompatibilitate dintre calitatea de membru al Colegiului de Conducere si de Presedinte de onoare a domnului Gheorghe Albu, raportat la activitatea sa profesionala precum si la prevederile statutare;
  • informare cu privire la situatia Fundatiei de Studii Comerciale Banu Mihai.
   Aceasta decizie a fost luata ca urmare a faptului ca dl. Gheorghe Albu a fost absent.
 4. Referitor la participarea reprezentantilor membrilor la Adunarea Generala, Colegiul de Conducere stabileste ca personalul executiv sa contacteze reprezentantii cu restante la plata cotizatiei pentru achitarea acesteia pana la data de 10 iulie a.c. Situatia platii cotizatiei de catre reprezentanti va fi postata pe site-ul CCI Oltenia.
 5. Aproba convocarea in data de 15 iulie 2009, ora 14,00 conform statutului, a Adunarii Generale ordinare a Reprezentantilor membrilor Camerei si ordinea de zi a sedintei.


Pentru PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE,
dr. ing. Petru-Radu Hurezeanu

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu