DECIZIA Nr. 189 Colegiului de Conducere din 15.07.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 15 iulie 2009, conform art. 25,
coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Membru – S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – BANCA COMERCIALA CARPATICA SA SIBIU – Sucursala Craiova, reprezentata de dl. Catalin Stefan Opritescu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dl. Stefan Gorun;

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Decide ca lucrarile Adunarii Generale ordinare a Reprezentantilor membrilor din datele de 15 iulie 2009, respectiv 27 iulie a.c. (in situatia in care, la prima
  convocare, Adunarea Generala a reprezentantilor nu este statutar constituita) sa fie conduse de domnul Virgil Boboc, membru al Colegiului de
  Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj.


Pentru PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE,
dr. ing. Petru-Radu Hurezeanu

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu