DECIZIA Nr. 192 Colegiului de Conducere din 17.07.2009

Colegiul de Conducere al CCI “Oltenia” jud. Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 17 iulie 2009, conform art. 25, al. 1,
coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI “Oltenia” jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Constantin Raducanoiu – S.C. PARC TURISM S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Membru – S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de d-na Tatiana Pislaru, d-lui Mihai Valentin Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. MERCUR S.A., reprezentata de dl. Ioan Vigaru;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Cristian Dragan;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu.
D E C I D E
 1. Efectuarea unei expertize tehnico-financiare a proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 2. Semnarea unui act aditional la contractul de lucrari nr.5739 incheiat in 12 februarie 2009 cu SC NOVARA T IMPEX SRL din Craiova. Actul aditional are ca obiect prelungirea duratei de executie a lucrarii “Construirea Centrului Expozitional Transfrontalier”, cu termen limita de finalizare a obiectivului data de 31 august 2009.
 3. Dl. Director general av. Ion Petre Surdu si dl. Director ing. Gheorghe Dumitru sunt desemnati sa asigure relatia cu antreprenorul SC NOVARA T IMPEX SRL. Colegiul de Conducere aproba ca domnul director general av. Ion Petre Surdu sa fie imputernicit sa se ocupe de finalizarea acestui proiect.
 4. Organizarea unei intalniri in santier, in data de 21 iulie 2009, ora 10,00 pentru clarificarea tuturor problemelor pe care le ridica constructia “Centrului Expozitional Transfrontalier”, la care sa participe reprezentantii legali ai antreprenorului, proiectantul general, membrii Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie “Oltenia”-judetul Dolj si echipa de implementare a proiectului.
 5. Realizarea addendum-ului de prelungire a perioadei de implementare a proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier” si demararea lucrarilor pentru intocmirea proiecului tehnic aferent acestei investitii.


Pentru PRESEDINTE

VICEPRESEDINTE,
dr. ing. Petru-Radu Hurezeanu

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. “Oltenia” jud. Dolj
Tereza Vladu-Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu