DECIZIA Nr. 202 Colegiului de Conducere din 31.07.2009

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 31 iulie 2009,
conform art. 25, al. 1, coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI a Judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Membru – S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PARC TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Virgil Boboc;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Cristian Dragan;
 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu.

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Mentinerea Hotararii Colegiului de Conducere, cu privire la continuarea proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 2. Imputernicirea Presedintelui Ioan Vigaru, ca impreuna cu Executivul, sa procedeze la aprobarea efectuarii lucrarilor necesare si a platilor acestora in cadrul proiectului “Construirea Centrului Expozitional Transfrontalier”.
 3. Presedintele Ioan Vigaru va nominaliza membrii Comisiei pentru organizarea manifestarii “TOPUL FIRMELOR PE ANUL 2008”.
 4. Organizarea unei intalniri, in data de 03 august 2009, ora 12,00 la care vor participa alaturi de Presedintele Ioan Vigaru, dl. Stefan Gorun, dl. Cristian Dragan, dl. Constantin Raducanoiu pentru elaborarea obiectivelor expertizei financiare a proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 5. Organizarea unei intalniri, in data de 04 august 2009, ora 12,00 pentru elaborarea obiectivelor expertizei tehnice a proiectului “Centrul Expozitional Transfrontalier”. La aceasta intalnire vor participa dl. Marian Petcu, dl. Virgil Boboc, dl. Octavian Vulpescu.
 6. Amanarea analizarii cererii SC Dotex Fashion SRL de renuntare la calitatea de membru al CCI Dolj. In perioada ce se va derula pana la analizarea cererii, Executivul va contacta reprezentantii firmei pentru aflarea motivelor care au condus la solicitarea acesteia de a renunta la calitatea de membru.
 7. Inlocuirea D-nei Tereza Vladu Suvaina cu Dna Mihaela Ilie in functia de secretar al Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj.
PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu