DECIZIA Nr. 229 Colegiului de Conducere din 24.09.2009

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 24 septembrie 2009,
conform art. 25, al. 1, coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru- S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte-S.C. POLICOLOR EXIM SRL – reprezentata prin dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata prin d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Mihai Dracea;
 • Membru – S.C. PARC TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui. Mihai Radu;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu.

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Ia act de informarea privind stadiul lucrarii “Centrul Expozitional Transfrontalier” si a proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”.
  • Aproba cu majoritate de voturi contractarea unui credit in valoare de 450.000 euro pentru finalizarea “Centrului Expozitional Transfrontalier”;
  • Aproba cu unanimitate de voturi contractarea unui credit de 250.000 euro pentru derularea proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”;
  • Aproba cu majoritate de voturi contractarea unei linii de credit in limita a 100.000 euro (in euro sau lei) pentru finantarea activitatii curente a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
 2. Decide cu unanimitate de voturi analizarea expertizei financiar-contabile privind “Centrul Expozitional Transfrontalier” de catre membrii Comisiei de Cenzori impreuna cu expertul si prezentarea unui material in acest sens.
 3. Ia act de informarea nr. 10353/21.09.2009 privind situatia litigiilor aflate pe rolul instantelor judecatoresti in care Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj este parte.
 4. Ia act de informarea privind realizarea principalilor indicatori ai BVC pe 7 luni din anul 2009.
 5. Aproba completarea Ghidului de servicii al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj cu activitatile din lista nr. 10364/22.09.2009 si mandateaza Executivul pentru stabilirea tarifelor ce vor fi percepute pentru prestarea noilor servicii.
 6. Ia act de informarea nr. 10352/21.09.2009 privind situatia membrilor CCI a judetului Dolj la inceputul lunii septembrie 2009 si decide pierderea calitatii de membru, in conformitate cu prevederile art. 26, pct 18 coroborat cu art. 13 lit. d) din Statut, a urmatoarelor societati comerciale: AFROMAR COM SRL, AGENT IMOB SRL, AIL SRL, AIUS SRL, AKSOY COMPANY SRL, ALIA SA, ALTRANS EXIM SRL, ANOCRIM COM SRL, AQUATERM SRL, ASOCIATIA TERITORIALA A ORGANIZATIEI COOPERATISTE MESTESUGARESTI DOLJ – ATCOM OC, ATENA SRL, ATLAS SA, AUTO COMTRANS SRL, BANCA MINDBANK SUCURSALA CRAIOVA SA, BIROS IMOB SRL, BMO OLTENIA SA, BODRAG COM SRL, BOGALI COM SRL, BUCUR GES SRL, CERALUX SRL, CLAN INVEST SRL, CLAOS PREST SERV SRL, CIO-CIO-SAN SRL, COMPANIA DE TRANSPORT FEROVIAR REGIONAL SA, CONMET SRL, D & P MEDICAL CENTER SRL, DALCO SERVICE SRL, DIGITAL SYSTEMS SRL, DIVERTISCOM SRL, DONMELY SRL, EDITOR MEDIA SRL, EDITURA APOLLO SRL, ELECTRICOM ELECTROTEHNIC SRL, ELENDOR IMPEX SRL, ELGA SA, EMIX SRL, ERGOSOFT SRL, ESENTIAL COMED SRL, EURONET CONSULTING INTERNATIONAL SRL, EUROTRADE SRL, EUROTURIST SRL, FACTOR SRL, FARMACIA HEPITES SRL, FOTMA IMPEX SRL, GABROVEANU PRODCOM SRL, GENERAL COMI SA, GEOTIB IMPORT-EXPORT SRL, GETRANS SUMA 2-3 IMPEX SRL, GICOFENY IMPEX SRL, GRENICO SERVICE SRL, HELIN’S TRADING SRL, I.T.I.A. SA, IMOB CAR PREST SRL, INGENIO TRADE SRL, INSTALATEHN COMPANY SRL, INTANGIBIL TRADING SRL, INTENS ADRIAN SRL, INTER MONTAJ OLTENIA SA, JADEX TRADING SRL, LEMCOR SA, MAISALUN COM SRL, MARLOREX SRL, MEDIANET SRL, METALCOM SA, METROREAL SRL, MICAR SRL, MICROCOM SYSTEM SRL, MOARA STANCA SRL, MOTOARE ELECTRICE SRL, MOZDRI COM IMPEX SRL, MYTY SAT PRODCOMIMPEX SRL, NEMAAD IMPEX SRL, NEW METALCOM SRL, NUOVA TESSITURA FFCI SRL, OLFLAV IMPEX SRL, OLTENIA GRUP INVEST SA, OLTPLAST COMPANY SRL, OMFA EXIM SRL, OMNI-MED SRL, OMNIASIG BUCURESTI SUCURSALA DOLJ SA, PANI SUD SRL, PANTHER SRL, PELMAG CRAIOVA FILIALA A SC PELMAG SNC ITALIA SNC, PIEBI CONFEZIONI SRL, PIRAMIDA SRL, POLICLINICA CHRISTIANA SA, PRODFORTUNA SRL, PRODMER GENERALI SRL, PROTTI ROMANIA SRL, QUARTZ CONSTRUCT SRL, QUICKLY COSMETICS SRL, RAMTEX SRL, REGIA AUTONOMA DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC SI FONDULUI LOCATIV CRAIOVA RA, REZISTENT-PRODCOM SRL, ROINSTCON COM SRL, ROMVECTRA EXIM SRL, ROVINE SRL, S & P TRANSCOMEXIM SRL, SAMARTRADE SRL, SICOTEX SRL, SOFTROM GROUP SRL, STITECH SRL, SUVIRO TRADING SRL, TEROS V&L SRL, TOGETHER SERVICE SRL, TURBORIN SRL, UNIVERSAL 3F SRL, UTIL CONSTRUCT SA, VALCUVAL COM SRL, VALYSCOM ROIESTI SRL, VISINESCU LIBERTATEA SNC, YOUNG ART SRL.
 7. Ia act de informarea privind rezultatul analizei dintre domnul Gheorghe Albu si echipa desemnata de catre Colegiul de Conducere, cu privire la litigiile existente intre domnul Gheorghe Albu si Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj si stabileste ca pana la urmatoarea sedinta a Colegiului de Conducere, Comisia de cenzori sa analizeze cele doua actiuni de chemare in judecata si probele administrate si sa prezinte un punct de vedere privind retragerea cererilor sau continuarea proceselor in instanta.
 8. Aproba cererea de solicitare a calitatii de membru al CCI a judetului Dolj, in conformitate cu prevederile art. 26, pct. 18 coroborat cu art. 11 din Statut, a societatii comerciale SC GREENERGY SRL.
PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Jurisconsult Oana Buzatu