DECIZIA Nr. 297 Colegiului de Conducere din 21.12.2009

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 21 decembrie 2009,
conform art. 25, al. 1, coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru- S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru-Radu Hurezeanu;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PARC TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A. reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Aproba modificarea Regulamentului Tribunalului Arbitral.

2. Ia act de informarea privind realizarea “Proiectului Centrul Expozitional Transfrontalier”.

3. Ia act de informarea privind stadiul implementarii proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”.

4. Ia act de informarea privind rezultatele preliminare ale exercitiului anului 2009.

4.1. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea ca membrii Colegiului si vicepresedintii Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj sa nu primeasca indemnizatie in anul 2010.
4.2. Se aproba plata indemnizatiei lunare a Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru exercitarea atributiilor sale in lunile august, septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie 2009.
4.3. Se aproba ca, incepand cu 01 ianuarie 2010, indemnizatia Presedintelui sa fie in cuantum de 2500 lei/luna (net), pana la aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli cand se va stabili nivelul acesteia.

5. Ia act de raportul de expertiza financiar contabila supliment intocmit de membrii Comisiei de Cenzori si decide ca expertizele tehnica si financiar -contabila privind Centrul Expozitional Transfrontalier sa fie pastrate de CCI a judetului Dolj si folosite in litigiile de pe rolul Tribunalul Arbitral sau instantelor judecatoresti.

6.1. Decide pierderea calitatii de membru al CCI a judetului Dolj, in conformitate cu art.26, pct. 18 coroborat cu art. 13 alin. 1 lit a) din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj pentru urmatoarele societati: 10 TUK SRL, A & M DUO SRL, RA AEROPORTUL CRAIOVA, ALISS SHOES SRL, ALLIANZ TIRIAC ASIGURARI SA, ANACORA FARM SRL, APARTAMENTUL COM SRL, ARDAF SA, ARHI DESIGN SRL, ARTTIFLOR COMIMPEX SRL, ASIBROK BROKER DE ASIGURARI SA, ASOCIATIA PENTRU INGRIJIRI COMUNITARE HELIOS, BANCA UNICREDIT TIRIAC BANK SA, BANCA ROMANEASCA MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL BANK OF GREECE SA, BRAU UNION SA BUCURESTI SUCURSALA OLTENIA SA, CARMIS IMPEX SRL, CASEL-IMPEX SRL, CATEMA SRL, CONTINENTAL LEASING IFN SA, COSALEX PREST SRL, CRIDOR IMOBILIARA SRL, DAEWOO AUTOMOBILE ROMANIA SA, DITEX CONSTRUCT SRL, DORAS IMPEX SRL, DORVALEX SRL, EDERA PRO NATURA SRL, EDYMAR COMPUTER SRL, ELVIMEXIM SRL, ENERGOREP SRL, EOLOS SRL, FLORIMED SRL, FORESTALE SRL, FVM COMPANY SRL, GEMA CONS SRL, GROUP VALENTIN SRL, H.C.ROMANIA SRL, HIDROKRAFT SRL, HIMADI COM SRL, HOTREST COLETTI COMPANY SRL, ICMA COM SRL, IZAMAR SRL, JAPAN CAR SERVICE SRL, KATERINI TOURS SRL, LEFLOR DISTRIBUTION SRL, LEMADO SRL, LORIDOR IMP EXP SRL, MANDAMUS SRL, MARMURA ROMITAL SRL, MASINI AGRICOLE SRL, MECONF SA,MILUD IMPEX SRL, MINILIF IMPEX SRL, MIRSANDO SERVICE SRL, MOCANU FLOREA SNC, MULTICHIM SRL, OGIMEX SRL, PEGO COM SRL, PRO INST GAZ SRL, Q – COMP SRL, QUASIMODO COMIMPEX SRL, RAVIK INDUSTRIES SRL, RIV SERVICE SRL, ROMCONSULT INTERNATIONAL SRL, ROMEXTERRA BANK SUCURSALA CRAIOVA SA, SCENTRIX SRL, SORIN INTERNATIONAL SPEDITION SRL, SONBO INTERNATIONAL TRADING SRL, TRIUMVIRI COMEX SRL, UNICREDIT LEASING CORPORATION IFN SA, UNISAT SRL, UNIUNEA PATRONALA A AGENTIILOR IMOBILIARE OLTENIA, UTI INSTAL CONSTRUCT SA, VAD PROD SRL, VALVIO PROD SRL, VERTICAL SOFTWARE SRL, VOLKSBANK ROMANIA SA, ASOCIATIA OAMENILOR DE AFACERI DIN DOLJ – AOAD, ASOCIATIA PENTRU ASIGURAREA CALITATII – ASCALITAT DOLJ, ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI OLTENIA – APTOUR, ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE MATERIALE FUNERARE SI ANTREPRENORILOR DE POMPE FUNEBRE – APF, ASOCIATIA FIRMELOR DOLJENE CU ACTIVITATE DE COMERT – ASCOM DOLJ, ASOCIATIA TRANSPORTATORILOR DIN DOLJ -TRANSERV DOLJ, ASOCIATIA PRESTATORILOR DE SERVICII PROFESIONALE IN AGRICULTURA DOLJ – AGRISERV, ASOCIATIA PRESTATORILOR DE SERVICII PROFESIONALE DIN JUDETUL DOLJ – PROFESIONAL ASERV DOLJ, ASOCIATIA CONSTRUCTORILOR DIN DOLJ – ASCONSTRUCT, ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE ECONOMICA RURALA – ASERAL DOLJ.
6.2. Se aproba ca societatile care nu au achitat taxa de inscriere, respectiv SC ASIBAN SA -Suc. Dolj, CASA DE MODA ILINCA SRL, DUMAGAS TRANSPORT SRL, EDIL COLORE SRL, MARIGAZ TRADE SRL, MEMORIAL PRODCOM SRL, NORDSERVICE SRL sa nu obtina calitatea de membru.
6.3. Decide pierderea calitatii de membru in conformitate cu prevederile art. 26, pct. 18 coroborat cu art. 13 alin. 1 lit.a) si lit.b) din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj pentru urmatoarele societati: ALPHA TECH SRL, CENTRAL SRL, MARMURA PRODUCT SRL, CESIVO SRL, TRANSGRIG SRL, MISO SRL, OLTEANU IGNATOVICI SRL, BAUHAUSE TRADE SRL, BUIGOLD EXIM SRL, CASEL IMPEX SRL, PRO SECURITY SRL, INDA SRL, SOCIETATEA CIVILA HELIOS MEDICA, VOLTINVEST SA, JOKER COM SRL, STOEAN CONF SRL, MIA IMPEX SRL, DOTEX FASHION SRL.
6.4. Constata pierderea calitatii de membru al CCI Dolj a firmei SEVASTIAN ALBU ET CO PROIECT SNC, in conformitate cu art. 26 pct. 18 coroborat cu art.13 alin. 1 lit. d) din Statutul CCI a jud. Dolj .
6.5. Decide ca, in situatia in care pana la 31 ianuarie 2010 nu vor achita cotizatiile restante, vor pierde calitatea de membru al CCI a judetului Dolj urmatoarele asociatii: ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, ASOCIATIA PRODUCATORILOR DE SOFTWARE DIN OLTENIA – OLTSOFT, ASOCIATIA PRODUCATORILOR DIN INDUSTRIA DE MORARIT SI PANIFICATIE DIN JUDETUL DOLJ – ASPAN DOLJ, ASOCIATIA PRODUCATORILOR DIN INDUSTRIA CONFECTIILOR TEXTILELOR SI A CREATORILOR DE MODA – MODATEX DOLJ, ASOCIATIA PRODUCATORILOR SI CONSTRUCTORILOR DE MASINI DOLJ – PRODMAS, ASOCIATIA EXPORTATORILOR DOLJENI – AED.

7. Ia act de informarea privind proiectele in care CCI Dolj este parte in anul 2010.

8.1. Aproba obtinerea calitatii de membru al CCI Dolj,in conformitate cu art. 26, pct. 18 coroborat cu art. 11 din Statut, cu conditia achitarii taxei de inscriere in termen de 30 zile, a firmelor: ELENA IMPEX SRL, RADWA ENTERPRISES TRADING SRL, PREGI IMPEX SRL, MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL, VERDANY PROD SRL, AZALIS SRL.
8.2. Ia act de informarea privind rezultatele obtinute in urma organizarii Topului Firmelor 2008 si a manifestarii CONTEX -editia de iarna.
8.3. Ia act de demisia dlui. Cristian Dragan, urmand ca Adunarea Generala ordinara convocata in anul 2010 sa aleaga un nou membru in Comisia de cenzori.
8.4. Aproba incetarea actiunilor judecatoresti dintre CCI Dolj si dl. Gheorghe Albu, cu conditia ca dl. Gheorghe Albu sa-si retraga actiunea inaintata in justitie impotriva CCI a jud. Dolj.
8.5. Ia act de materialul intocmit de Comisia de Cenzori cu privire la disponibilitatile financiare si modul de folosire a fondurilor banesti existente in depozitele bancare constituite din surse proprii in perioada august 2007 – septembrie 2009.
8.6. Aproba suspendarea activitatii societatii Expooltenia SRL, incepand cu 01 ianuarie 2010 si plata obligatiilor avute catre bugetul de stat la data de 31 decembrie 2009 si stingerea partiala a datoriilor fata de CCI Dolj cu titlu de dividende din perioada anterioara, precum si transferul structurii expozitionale catre CCI Dolj, fara plata.


PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Oana Buzatu