DECIZIA Nr. 27 Colegiului de Conducere din 12.02.2010

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiunea extraordinara la data de 12 februarie 2010, conform art. 25, al. 1, coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru- S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte -S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata de dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de dl. Mihai Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Lucian Antila d-lui. Purcarelu Bogdan Sebastian;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui. Purcarelu Bogdan Sebastian;
 • Membru – BANCA COMERCIALA CARPATICA SA, reprezentata de dl. Catalin Opritescu;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Ia act de informarea privind stadiul implementarii proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”.
  • Aproba cu unanimitate de voturi propunerile privind obtinerea fondurilor financiare necesare finalizarii proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”, respectiv:
   – cesionarea catre un tert a creantei detinute asupra ANAF in valoare de maxim 465.832 lei (valoarea exacta se va stabili dupa efectuarea controlului fiscal), pentru o dobanda de max. 18%/an; sau
   – imprumutarea sumei de 465.832 lei de la un tert pentru o dobanda de max. 18%/an; sau
   – imprumutarea sumei de 650.000 lei de la un tert pentru o dobanda de max. 18%/an, prin cesionarea actului de control privind restituirea TVA si cesionarea contractului de inchiriere cu Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala Dolj; sau
   – imprumutarea sumelor necesare de la o societate bancara cu o dobanda de max. 18%/an; sau
   – purtarea unor discutii cu firma care realizeaza constructia “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier” pentru gasirea solutiilor privind efectuarea platilor aferente lucrarii.
 2. Se aproba cu unanimitate de voturi propunerea privind organizarea si desfasurarea in luna martie 2010 a Adunarilor Generale ordinare pe sectiuni, cu o ordine de zi unitara ce urmeaza a fi stabilita de catre vicepresedintii CCI Dolj.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Oana Buzatu