DECIZIA Nr. 39 Colegiului de Conducere din 02.03.2010

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 02 martie 2010, conform art. 25, alin. 1 coroborat cu art. 26 si art.14, lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata de dl. Constantin Ungureanu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de dna. Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Cristian Dobre;
 • Membru-S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A. reprezentata de dl. Niculae Simion;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Presedinte de onoare-dl. Gheorghe Albu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Ia act de informarea cu privire la stadiul realizarii proiectului “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier “.
2. Ratifica urmatoarele hotarari ale Consiliului Director al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj:

 • Hotararea nr. 5/11.01.2010 – privind refinantarea creditului ce se afla in derulare la GarantiBank International N.V. – Sucursala Romania, Agentia Craiova, prin contractarea unui nou credit de la CEC BANK S.A. – Sucursala Craiova;
 • Hotararea nr. 16/26.01.2010 – privind cesionarea creantei cu titlu de TVA, ce va rezulta din actul de control, in baza documentatiei nr. 119595/25.01.2010, depuse la Administratia Financiara a Judetului Dolj, in cuantum de 465823 lei;
 • Hotararea nr. 29/16.02.2010 – privind deschiderea unui cont si contractarea unui credit de la Bank of Cyprus Public Company Limited Nicosia – Sucursala Romania, Agentia Craiova.

3. Aproba programul de desfasurare a Adunarilor Generale pe sectiuni ale C.C.I. Dolj din luna martie 2010
4. Ia act de informarea cu privire la stadiul pregatirii manifestarii expozitionale “Targul Regional Transfrontalier” din perioada 24-26 martie 2010.
5. Aproba Programul de activitate al C.C.I. Dolj pe anul 2010.
6.1. Aproba propunerea Presedintelui privind modificarea prevederilor bugetului la capitolele de cheltuieli economice, diminuarea bugetului Centrului Expozitional Transfrontalier cu 130.000 lei, reprezentand impozitul pe cladiri care a fost cuprins si in cheltuielile cu alte impozite si taxe, si diminuarea cheltuielilor cu munca vie cu 299.917 lei din bugetul Centrului Expozitional Transfrontalier, intrucat s-a decis sa nu se angajeze personal suplimentar.
6.2. Aproba o reducere de 15 % a totalului cheltuielilor salariale fata de nivelul salariilor in vigoare la 01.01.2010. Aceasta modificare se aplica cu incepere de la 01 martie a.c.
6.3 Aproba bugetul de venituri si cheltuieli al C.C.I. Dolj pe anul 2010, cu modificarile de la pct. 6.1, urmand a fi supus ratificarii in Adunarea Generala a Reprezentantilor.
7.1. Aproba Organigrama si Statul de functiuni al C.C.I. Dolj, care vor intra in vigoare incepand cu 01 martie a.c.
7.2. Aproba, incepand cu 01 martie 2010, reducerea cu 20% a indemnizatiei stabilita de Adunarea Generala a Reprezentantilor pentru Presedintele C.C.I. Dolj.
8. Aproba “Strategia de comunicatie corporativa a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj”.
9.1. Aproba, in temeiul art. 26 pct. 18 coroborat cu art. 11 din Statut, acordarea calitatii de membru al CCI Dolj, cu conditia achitarii taxei de inscriere in termen de 30 zile de la prezenta Decizie, urmatoarelor societati : SC FLY DGV IMPEX SRL, SC EXPLO 06 SRL, SC AFMECH SRL.
9.2. Decide pierderea calitatii de membru in conformitate cu prevederile art. 26 pct. 18 coroborat cu art. 13 alin. 1 lit. b) din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj pentru urmatoarele societati comerciale:SC COMAVIS IMPORT EXPORT SRL, SC ORIENTAL CARPETS SCM, SC SPUMOFLEX SRL, SC D KREATIV GROUP SRL, SC ELECTROSERVICE SRL, SC FLANDERS SRL.
9.3. Decide pierderea calitatii de membru in conformitate cu prevederile art. 26 pct. 18 coroborat cu art. 13 alin. 1 lit. a) din Statutul CCI a judetului Dolj pentru urmatoarele societati: SC TRANSWORLD INVESTMENTS (DUMAGAS TRADE) SRL, SC ETANS PLAST SRL, SC PROGOPO IMPEX SRL.
10.1. Aproba regularizarea in contabilitate a unor solduri conform Notei nr. 850 din 02.03.2010.
10.2. Cererea Tribunalului Arbitral nr. 742 din 23.02.2010 se amana pentru sedinta urmatoare a Colegiului de Conducere, pentru urmatoarele motive:

 • arbitrii inscrisi in tabloul arbitrilor vor fi contactati spre a-si exprima opinia privind continuarea activitatii ca arbitru sau incetarea acestei activitati;
 • persoanele care au solicitat inscrierea pe tabloul arbitrilor vor fi contactate in vederea actualizarii solicitarii;
 • fiecare solicitare pentru inscrierea pe tabloul arbitrilor va fi analizata de catre Comitetul de Conducere al Tribunalului Arbitral, care va inainta propuneri Colegiului de Conducere.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Oana Buzatu