DECIZIA Nr. 114 Colegiului de Conducere din 27.05.2010

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiunea ordinara la data de 27 mai 2010, conform art. 25 alin. 1, coroborat cu art. 26 si art.14 lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru-Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Cristian Dobre;
 • Membru – SC. SEMTEST CRAIOVA S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Niculae Simion d-lui. Dan Bobocia;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Aproba Raportul privind activitatea desfasurata de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj pe trimestrul I al anului 2010.
 2. Aproba si transmite spre dezbatere in Adunarea Generala a membrilor CCI Dolj urmatoarele materiale:
  1. Raportul privind incheierea exercitiului financiar pe anul 2009;
  2. Raportul comisei de cenzori.
 3. Aproba:
  1. Rezultatul inventarierii patrimoniului la 31 decembrie 2009;
  2. Casarea bunurilor propuse.

   Solicita Conducerii Executive a CCI Dolj intocmirea documentelor privind casarea, dezmembrarea, valorificarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventar supuse casarii.
 4. Ia act de informarea privind situatia economico-financiara actuala Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
  Conducerea executiva va analiza sansele de realizare a prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli avizat de Colegiul de Conducere in sedinta din 2 martie 2010 si daca va constata ca nu este posibila realizarea acestora va face propuneri de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli.
  Conducerea executiva va analiza si va prezenta propuneri de solutii organizatorice (organigrama, atributiile de serviciu, sistemul de acordare a drepturilor salariale) pentru asigurarea continuitatii activitatii C.C.I. Dolj.
 5. Ia act de informarea privind modul in care s-au desfasurat si concluziile desprinse cu prilejul organizarii adunarilor generale pe sectiuni.
 6. Ia act de principalele concluzii desprinse din activitatea Centrului Expozitional Transfrontalier pe perioada martie-mai 2010.
 7. Ia act de strategia Camerei de Comert si Industrie Dolj de transformare a Centrului Expozitional Transfrontalier intr-un centru multifunctional.
 8. Ia act de informarea privind situatia litigiilor in care Camera de Comert si Industrie Dolj este parte.
 9. Ia act de propunerile privind modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, urmand ca fiecare membru al Colegiului de Conducere sa transmita in scris observatiile cu privire la modificarile propuse.
 10. Aproba convocarea in data de 8 iulie 2010 a membrilor CCI Dolj in Adunare Generala ordinara.
 11. In temeiul art. 26 din Statutul CCI Dolj, aproba plata indemnizatiei lunare a Presedintelui Camerei pentru perioada ianuarie-aprilie 2010. In acelasi timp, aproba plata indemnizatiei Presedintelui CCI Dolj pe luna mai a.c. (3200 lei net).
 12. Diverse:
  1. Aproba ca data de 30 septembrie a fiecarui an sa fie termenul scadent pentru plata cotizatiei pe anul respectiv
  2. Aproba cererile de solicitare a calitatii de membru al C.C.I. Dolj, cu conditia achitarii taxei de inscriere in termen de 30 zile si plata cotizatiei pe anul in curs, a urmatoarelor societati comerciale: SC PLUVIROM SRL si SC DNEPROPETROVSK COM SRL.
  3. Aproba retragerea calitatii de membru al C.C.I. Dolj pentru: SC SUD IMSAT SRL, SC DELTA ADDENDUM ASIGURARI GENERALE, SC SUBANSAMBLE AUTO SA, TOP MED BUNA VESTIRE SRL, POLICLINICA MEDAURA SRL, SC SMART ADVERTISING SRL, SC DAIOSM IMPEX SRL.
  4. Constata pierderea calitatii de membru al C.C.I. Dolj a urmatoarelor societati: SC PREGI IMPEX SRL, SC VERDANY PROD SRL, SC CERZACI COM SRL, SC REDEXIM SRL, SC REDING SRL, SC DE REPARATII SI SERVICII TERMOSERV CRAIOVA SA, BNP CONSULT SA, SC FEROREP SRL, SC FERAT CONSTRUCT SRL, SC TMD SA, SC GENARDO PROD COM SRL, SC MORIN COM SRL, SC ALLPRO SRL.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Oana Buzatu