DECIZIA Nr. 135 Colegiului de Conducere din 01.07.2010

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 01 iulie 2010, conform art. 25 alin. 1, coroborat cu art. 26 si art.14 lit. b), din Statutul propriu al CCI a judetului Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru-Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata de dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Lucian Antila;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui. Ciuciu Ion;
 • Membru – S.C. SEMTEST CRAIOVA S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Niculae Simion d-lui. Dan Bobocia;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de dna. Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. PARC TURISM S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Raducanoiu dlui. Dumitru Corman;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;
 • Presedinte de onoare – dl. Gheorghe Albu.

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu.

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Ia act de situatia financiara la zi a Camerei si aproba urmatoarele:
  1. organigrama Camerei a carei conducere executiva va fi asigurata de catre un Director General, un Director General Adjunct, un contabil sef si un Director Organizare evenimente, targuri, expozitii;
  2. statul de functiuni care prevede un numar de 21 posturi functionale fata de 27 posturi ocupate in prezent. Un numar de 6 salariati urmeaza a se disponibiliza, in baza unor proceduri ce vor incepe in luna iulie a.c.;
  3. conducerea executiva va aplica masuri legale de reducere a cheltuielilor cu munca vie asa incat in luna decembrie a.c. aceasta cheltuiala sa fie mai mica cu 43,5% fata de nivelul sau din luna iunie 2010.
 2. Aproba propunerile de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli avizat in sesiunea Colegiului de Conducere din 02.03.2010-asa cum a fost propus, cu conditia modificarii capitolelor de cheltuieli ca urmare a aprobarilor de la pct. 1 din prezenta Decizie. Bugetul corectat va fi inaintat spre aprobare in Adunarea Generala.
 3. Aproba propunerile privind modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj asa cum au fost prezentate, precum si modificarea art. 14 alin.1 lit. c) dupa cum urmeaza: ” Conducerea executiva a Camerei este asigurata de catre un Director/Director General, numit de catre Presedinte. Pentru pierderea increderii, Presedintele poate elibera oricand din functie persoana care a fost numita in functia de Director/Director General.”
 4. Avand in vedere ca in acest an se celebreaza “Implinirea a 20 de ani de la Renasterea sistemului Cameral din Romania, aproba acordarea, cu ocazia Adunarii Generale, a 10 insigne de aur si brevete catre 10 persoane (conform anexei prezentate in sesiune) a caror activitate este legata de istoria ultimilor 20 ani a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, iar membrilor Colegiului de Conducere si Comisiei de Cenzori le vor fi inmanate diplome jubiliare”.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Mihaela Ilie

Vizat pentru legalitate,
Consilier Juridic Oana Buzatu