HOTARAREA Nr. 147 ADUNARII GENERALE din 15.07.2010

Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj intrunita la 15 iulie 2010 – la a doua convocare, adopta prezenta

HOTARARE

  1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere privind activitatea desfasurata in anul 2009.
  2. Aproba cu majoritate de voturi (existand o abtinere) Raportul privind executia Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru anul 2009 si Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea actiunilor desfasurate in anul 2009.
  3. Aproba cu majoritate de voturi (existand o abtinere) Descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere pentru exercitiul financiar al anului 2009.
  4. Aproba cu unanimitate de voturi Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2010.
  5. Cu unanimitate de voturi aproba Raportul privind realizarea proiectelor “Centrul Expozitional Transfrontalier” si “Amenajare spatii de expunere exterioara la Centrul Expozitional Transfrontalier”, dar insarcineaza Colegiul de Conducere sa analizeze si sa stabileasca masurile reparatorii necesare cu privire la majorarea costurilor investitiei “CET”, neincasarea fondurilor europene la nivelul prevazut in contractul de grant, contractarea si realizarea peretelui cortina cu alt constructor decat antreprenorul general, contractarea creditului bancar fara a lua in considerare oferta cea mai avantajoasa, motivele pentru care constructia CET nu ofera conditiile minimale de ambient pentru desfasurarea activitatilor pe tot parcursul anului.
  6. Aproba cu majoritate de voturi alegerea doamnei Popescu Jenica ca membru in Comisia de Cenzori.
  7. Ia act de decizia vicepresedintilor si a membrilor Colegiului de Conducere de a renunta la dreptul de a primi indemnizatiile in cursul anului 2010.
  8. Aproba cu majoritate de voturi (trei impotriva) ca indemnizatia Presedintelui – aprobata de Adunarea Generala a Reprezentantilor din 27 iulie 2009 – sa fie redusa cu 20% pana la 31 decembrie 2010.


PRESEDINTE
Ioan VIGARU

SECRETARI TEHNICI
Tereza VLADU SUVAINA
Oana BUZATU