DECIZIA Nr. 319 Colegiului de Conducere din 21.12.2010

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 21 decembrie 2010, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. HELCO S.R.L., reprezentata de dl. Petru-Radu Hurezeanu;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Ungureanu d-lui Costinel Schiopirlan;
 • Presedinte de Onoare – dl. Gheorghe Albu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl. Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de dl. Nicolau Mihail Dracea;
 • Membru – ASOCIATIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI OLTENIA – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de dna. Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. PARC TURISM S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Raducanoiu d-lui Dumitru Corman;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru onorific – dl. Octavian Vulpescu;

in prezenta urmatorilor membri ai comisiei de cenzori:

 • dl. Stefan Gorun;
 • dl. Ion Nicolaescu;
 • dna. Jenica Popescu;

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Aproba cu majoritate de voturi Raportul privind activitatea desfasurata de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj, cu mentiunea ca activitatea Tribunalului Arbitral de pe langa C.C.I. a judetului Dolj sa fie analizata intr-o sesiune viitoare a Colegiului de Conducere.

2. Aproba cu unanimitate de voturi:

 • Programul de investitii si de diversificare a activitatilor ce se vor desfasura la Centrul Expozitional Transfrontalier.
 • Calendarul activitatilor expozitionale pe anul 2011.

3. Ia act de Informarea privind organizarea si desfasurarea festivitatii “Topul Firmelor 2009”.

4. Aproba cu unanimitate de voturi:

 • majorarea cu 5% a tarifelor pentru serviciile prestate de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj;
 • majorarea taxei de avizare a cazurilor de forta majora la 500 Euro – componenta fixa atat pentru firmele membre, cat si nemembre, la care se adauga o componenta variabila procentuala in functie de valoarea contractului in cauza.

5. Aproba cu majoritate de voturi Regulamentul de Organizare si Functionare al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.

6. Aproba cu majoritate de voturi Regulamentul Intern al C.C.I. Dolj.

7. Avizeaza cu majoritate de voturi Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori.

8. a. Valideaza cu majoritate de voturi:

 • Aprobarea dobandirii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, de catre urmatoarele societati: SC ION SERVICE CENTER SRL, SC LUCKY AGRO SRL, SC VIC AVIS SRL, SC ROSCA’S SRL, BANCA ITALO ROMENA SPA ITALIA TREVISO SUCURSALA BUCURESTI, SC CEZ DISTRIBUTIE SA, SC LA COMPANI 2003 SRL, SC GULLIVER COM SRL, SC FEROPLAST SRL si SOCIETATEA CIVILA MEDICALA HELIOS MEDICA. Confirmarea scrisa privind acordarea calitatii de membru va fi eliberata dupa incasarea taxei de inscriere.
 • Aprobarea retragerii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru: SC BIACOM SRL, SC DATA SOFT SRL, SC MAGEO IMPEX SRL, SC EURO EXPERT SRL, SC NIELA COM SRL, SC EUROCASA SRL, SC NADALEX IMOBILIRE SRL, SC ELSTEC SRL, SC PINTEXIM SRL, SC VIOOROM IMPEX SRL, SC MANUFACTURA DE EST SRL, SC KRAM ANIMAL NUTRITION SRL, SC JAQUES – STEL IMPEX SRL, SC GIDEA CONSTRUCT SRL si SC IMBRACAMINTEA SOCOM.
 • Constatarea pierderii calitatii de membru al C.C.I. Dolj de catre S.C. 3R S.R.L.

b. Decide cu majoritate de voturi ca personalul executiv al Camerei sa faca toate demersurile necesare pentru incasarea cotizatiilor de la firmele membre care au restante incepand cu anul 2008; – pentru anul 2008 pana la 31.01.2011, apoi pentru anul 2009 pana la 31.03.2011 si pentru anul 2010 pana la 30.06.2011, pentru cele care au restante incepand cu anul 2009, sa se incaseze pana la 31.01.2011 pentru anul 2009 si pana la 31.03.2011 pentru anul 2010, iar pentru cele ce au restante pentru anu 2010, sa se incaseze pana la 31.03.2011.

9.

 • Ia act de modul in care S.C. NOVARA T IMPEX S.R.L. isi indeplineste obligatiile in perioada de garantie a cladirii “Centrului Expozitional Transfrontalier”.
 • Avizeaza cu majoritate de voturi efectuarea remedierilor si a reparatiilor necesare la cladirea “Centrului Expozitional Transfrontalier” cu un alt constructor si recuperararea de la S.C. NOVARA T IMPEX S.R.L. a contravalorii acestor lucrari.

10. Ia act de:

 • Informarea privind rezultatele preliminare ale inchiderii exercitiului financiar al anului 2010.
 • Analiza situatiei financiare a C.C.I. Dolj preliminata pentru anul 2011.

11.

 • Ia act de procesul-verbal al comisiei de cenzori inregistrat sub nr.14089/09.12.2010.
 • Decide cu unanimitate de voturi desemnarea de catre Presedintele Camerei a unei comisii compusa din membri ai executivului si coordonata de un membru al Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj, care sa intocmeasca un material, in detaliu si in ordine cronologica, privind realizarea “Centrului Expozitional Transfrontalier”.

12. Probleme adiacente ordinii de zi:

 • Ia act de informarea privind demersurile intreprinse pentru transferul ipotecii constituite cu sediul C.C.I. Dolj asupra constructiei “Centrul Expozitional Transfrontalier”.
 • Ia act de solicitarea reprezentantului S.C. PARC TURISM S.A. catre Comisia de cenzori de verificare a legalitatii acordarii indemnizatiilor membrilor Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj in luna iulie 2010.
 • Ia act de decizia vicepresedintilor si a membrilor Colegiului de Conducere de a renunta la dreptul de a primi indemnizatii in primele sase luni ale anului 2011.
 • Aproba cu majoritate de voturi ca indemnizatia lunara a Presedintelui, pentru exercitarea atributiilor sale, sa ramana la nivelul de 3.200 lei net pentru primele sase luni ale anului 2011.


PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Oana Buzatu