HOTARAREA Nr. 103 ADUNARII GENERALE din 02.06.2011

Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj intrunita la 2 iunie 2011 – la a doua convocare, adopta prezenta

HOTARARE

 1. – Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) acordarea calitatii de Presedinte de Onoare domnului Octavian Vulpescu.
  – Aproba cu unanimitate de voturi acordarea calitatii de Presedinte de Onoare domnului Mihalache Hotaranu.
 2. Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) Raportul Colegiului de Conducere privind:
  • rezultatele economico – financiare ale activitatii desfasurate in anul 2010;
  • activitatea desfasurata de la precedenta Adunare Generala (iulie 2010) pana in prezent;
  • modul in care au fost indeplinite obiectivele generale ale organizatiei pentru perioada ianuarie 2010 – aprilie 2011.
 3. Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) Bilantul contabil si rezultatul financiar al exercitiului anului 2010.
 4. – Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) Raportul Comisiei de Cenzori privind verificarea actiunilor desfasurate in anul 2010.
  – Aproba cu majoritate de voturi (doua voturi impotriva si o abtinere) Descarcarea de gestiune a Colegiului de Conducere si a conducerii executive pentru exercitiul financiar al anului 2010.
 5. Aproba cu majoritate de voturi (doua voturi impotriva si trei abtineri) Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
 6. – Aproba cu majoritate de voturi (existand doua abtineri) inchirierea totala sau partiala a imobilului in care se afla sediul CCI Dolj pe o perioada cat mai lunga (cca. 10 ani);
  – Aproba cu majoritate de voturi (existand trei abtineri) propunerea ca vicepresedintii si membrii Colegiului de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj sa nu primeasca indemnizatii in anul 2011.
 7. Aproba cu majoritate de voturi (existand doua abtineri) Regulamentul privind organizarea si functionarea Comisiei de Cenzori.
 8. – Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) alegerea doamnei Scaunasu Velica ca membru in Comisia de Cenzori.
  – Aproba cu majoritate de voturi (un vot impotriva) alegerea domnului Duchi Iosif ca membru in Comisia de Cenzori.


PRESEDINTE
Ioan VIGARU

SECRETARI TEHNICI
Tereza VLADU SUVAINA
Mihaela SERBAN