DECIZIA Nr. 180 Colegiului de Conducere din 27.09.2011

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 27 septembrie 2011, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Marian Petcu d-lui Constantin Ungureanu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Marian Nicola d-nei Adriana Sugman;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata de dl. Constantin Ungureanu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata de dl.Cristian Dobre;
 • Membru – S.C. PYF PRODUCTION S.R.L., reprezentata de d-na Tatiana Pislaru;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru onorific si Presedinte de Onoare – dl. Octavian Vulpescu;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea,

in prezenta d-nei Velica Scaunasu, a d-lor Stefan Gorun si Iosif Duchi – membrii ai comisiei de cenzori, d-lui Virgil Boboc – Director General, d-lui Gheorghe Dumitru – Director Directia Servicii Membrii si Practici Camerale si a d-nei Aurelia Dimulescu – Contabil Sef,

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea desfasurata de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj in perioada aprilie 2011 – iulie 2011.
 2. Ia act de Informarea privind organizarea Topului Judetean al Firmelor – editia 2011.
 3. Aproba cu unanimitate de voturi Regulamentul de Organizare si Functionare si Regulamentul Intern al Camerei de Comert si Industrie a Judetului Dolj.
  1. Valideaza cu unanimitate de voturi:
   – Aprobarea dobandirii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, de catre urmatoarele organizatii: ASOCIATIA SANSE EGALE PENTRU FIECARE si S.C. UTIL CONSTRUCT S.R.L.

   – Aprobarea retragerii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru: S.C. DATA ADEVERTISING SYSTEMS S.R.L., S.C. DONGRINGO S.R.L., S.C. GATEL S.R.L., S.C. INGCOMION S.R.L., S.C. LINE GROUP S.R.L., S.C. ARCTICA TRADING S.R.L., S.C. DIVERSMET S.A., S.C. ET EURO ENGINEERING – HRISTOMIR NICOLAE BULGARIA – FILIALA CRAIOVA, S.C. FANY’S S.R.L., S.C. FANY’S CONSTRUCT S.R.L., S.C. HOLDING GEORGESCU S.R.L., S.C. LU & LU S.R.L., S.C. MOBILIA ROYAL S.R.L., S.C. O.D. TEHNIC S.R.L., S.C. REPFERTRANS S.R.L., S.C. SOLYTON S.R.L., S.C. UNIPART S.R.L., S.C. AGROINDUSTRIALE S.A., S.C. PRIMORDIAL IMPEX S.R.L. si S.C. CASA 9 S.R.L.
  2. Constata pierderea calitatii de membru, in conformitate cu art.13 al.1 lit.b) de catre urmatoarele societati: S.C. TYREX IMOBILIARE S.R.L., BANCPOST S.A. BUCURESTI – SUCURSALA DOLJ, S.C. RIPENSA IMPEX S.R.L., S.C. SHAROLT GROUP S.R.L., S.C. MEMORIAL SERVCOM S.R.L., S.C. GULLIVER COM S.R.L. si S.C. HELCO S.R.L.
 4. Ia act de Informarea privind situatia indeplinirii obligatiilor de catre constructorul “Centrului Expozitional Transfrontalier” in perioada de garantie si insarcineaza conducerea executiva sa sesizeze Inspectoratul Judetean in Constructii Dolj cu privire la neindeplinirea de catre S.C. NOVARA T IMPEX S.R.L. a obligatiilor asumate contractual pentru perioada de garantie.
 5. Aproba cu unanimitate de voturi Rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2011.
 6. Ia act de Hotararile Consiliului Director adoptate in perioada mai 2011 – septembrie 2011.
 7. Ia act de Informarea cu privire la stadiul realizarii planului de masuri tehnico-organizatorice pentru rezolvarea situatiei financiare a CCI Dolj, aprobat de Colegiul de Conducere si decide cu unanimitate de voturi convocarea Adunarii Generale a Membrilor Camerei pentru aprobarea vanzarii sediului CCI Dolj din Craiova, str. Brestei, nr.21 si mandateaza Presedintele si conducerea executiva a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru initierea demersurilor de publicitate imobiliara, privind intentia de vanzare a acestui activ.


PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Serban