DECIZIA Nr. 190 Colegiului de Conducere din 15.11.2011

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 15 noiembrie 2011, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Gabriel Iosif Luca d-lui Viorel Botezatu;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de d-na Viorica Popa;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui Ciuciu Ion Constantin;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. APLISOFT S.R.L., reprezentata de dl. Victor Raducanoiu;
 • Membru onorific si Presedinte de Onoare – dl. Octavian Vulpescu;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea,

in prezenta d-lui Sorin Petre Dimitriu – Vicepresedinte al Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, a d-nei Velica Scaunasu, a d-lor Stefan Gorun si Iosif Duchi – membrii ai comisiei de cenzori, d-lui Virgil Boboc – Director General si a d-nei Aurelia Dimulescu – Contabil Sef,

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Valideaza cu unanimitate de voturi solicitarea unui sprijin financiar in valoare de 500.000 lei de la Camera de Comert si Industrie a Romaniei si garantarea acestui imprumut cu cladirea Centrului Expozitional Transfrontalier.
 2. Cu unanimitate de voturi imputerniceste pe domnul Director General Virgil Boboc sa reprezinte Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj in Consiliul Director al Fundatiei de Studii Comerciale Banu Mihai Craiova.
 3. Cu unanimitate de voturi aproba mentinerea pentru semestrul al II-lea al anului 2011 a nivelului indemnizatiei Presedintelui C.C.I. Dolj, asa cum a fost stabilit pentru semestrul I al acestui an.


PRESEDINTE,

Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Serban