DECIZIA Nr. 191 Colegiului de Conducere din 30.11.2011

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 30 noiembrie 2011, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Vicepresedinte – S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L., reprezentata de dl. Marian Nicola;
 • Vicepresedinte – S.C. POLICOLOR EXIM S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Constantin Ungureanu d-lui Costinel Schiopirlan;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Gabriel Iosif Luca;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de d-na Viorica Popa;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui Ciuciu Ion Constantin;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru onorific si Presedinte de Onoare – dl. Octavian Vulpescu,

in prezenta d-nei Velica Scaunasu, a d-lui Iosif Duchi – membrii ai comisiei de cenzori si a d-lui Virgil Boboc – Director General,

adopta prezenta:
D E C I Z I E

 1. Aproba cu unanimitate de voturi formularea de catre Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj a plangerii la Procurorul General al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova impotriva Ordonantei din 11 noiembrie 2011 in dosarul nr.871/P/2011 al acestei institutii, cu privire la realizarea investitiei Centrul Expozitional Transfrontalier.
 2. Ia act de informarea privind realizarea receptiei finale a lucrarii “Peretelui cortina si inchideri exterioare” la Centrul Expozitional Transfrontalier si de solicitarea SC ALUMINIUM CONSTRUCTION SRL de a i se restitui garantia de buna executie pentru aceasta lucrare.
 3. Ia act de controlul privind apararea impotriva incendiilor realizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Oltenia” al Judetului Dolj in data de 21.11.2011 si de observatiile formulate de reprezentantii I.S.U. in procesul verbal de control nr.3628/29.11.2011.


PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Serban