DECIZIA Nr. 4 Colegiului de Conducere din 18.01.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 18 ianuarie 2012, conform art. 26, al. 1, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Ioan Vigaru – S.C. MERCUR S.A.;
 • Vicepresedinte – S.C. RECON S.A., reprezentata de dl. Marian Petcu;
 • Membru – S.C. PROIECT S.A., reprezentata de dl. Gabriel Iosif Luca;
 • Membru – S.C. CORIMEX S.A., reprezentata de d-na Viorica Popa;
 • Membru – UGIR 1903, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Cristian Dobre d-lui Ciuciu Ion Constantin;
 • Membru – S.C. PARC – TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – Asociatia pentru Protectia Mediului Oltenia – APMO, reprezentata de dl. Gheorghe Manolea;
 • Membru onorific si Presedinte de Onoare – dl. Octavian Vulpescu,

in prezenta d-nei Velica Scaunasu, a d-lor Iosif Duchi si Stefan Gorun – membri ai comisiei de cenzori, a d-lui Virgil Boboc – Director General, a d-nei Aurelia Dimulescu – Contabil Sef, a d-lui Gheorghe Dumitru – Director Directia Servicii Membri si Practici Camerale si a d-lui George Motataianu – Director Directia Organizare Evenimente, Targuri, Expozitii

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aproba cu unanimitate de voturi Raportul privind activitatea desfasurata de Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj in perioada august 2011 – decembrie 2011.
 2. Avizeaza cu unanimitate de voturi Situatia preliminata a inchiderii exercitiului financiar al anului 2011.
 3. Avizeaza cu unanimitate de voturi Proiectul de Buget de venituri si cheltuieli pe anul 2012.
 4. Avizeaza cu unanimitate de voturi modificarea Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, ca urmare a modificarii Legii nr.335/2007 prin Legea nr.39/2011 si a Statutului Cadru al Camerelor de Comert Judetene si reducerea numarului membrilor Colegiului de Conducere de la 17 la 15, cu modificarea corespunzatoare a structurii Colegiului.
 5. Aproba cu unanimitate de voturi Programul de targuri si expozitii pe anul 2012.
 6. a. Valideaza cu unanimitate de voturi:
  – Aprobarea retragerii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj pentru:

  S.C. DELSTAR S.R.L., S.C. SIMCO SERVICE S.R.L., S.C. CHALANGE COM S.R.L., S.C. OGARET TOUR S.R.L., S.C. HEYDI IMPEX S.R.L., S.C. PALACE TOUR S.R.L., S.C. IZOTECH S.R.L, S.C. CRAIMODEX S.A., S.C. MODEXIM S.A., S.C. PLASAMENT HOC S.R.L., S.C. NEW IMAGE S.R.L., S.C. AVIM EXPRES S.R.L., S.C. BIROLEX S.R.L., S.C. SERVOMONT IMP EXP S.R.L., S.C. TOP GES S.R.L., S.C. ULM CONSTRUCT S.R.L. si S.C. ION SERVICE S.R.L.


  b. Constata pierderea calitatii de membru, in conformitate cu art.13 al.1 lit.b) de catre urmatoarele societati:
  S.C. ROSCA’S S.R.L., S.C. TOP GEL PROD S.R.L., S.C. EXTRAG S.R.L., S.C. METAL LEMN S.A., S.C. GESOF MED S.R.L., BANCA DE EXPORT IMPORT A ROMANIEI EXIMBANK SA – SUC CRAIOVA si S.C. TOUR IMPEX MAPAMOND M.D. S.R.L.
  1. Ia act de informarea privind plangerea formulata de catre Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj impotriva Ordonantei nr.11 din noiembrie 2011 a procurorului in dosarul de pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Craiova.
  2. Ia act de informarea privind litigiile in care se afla Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj pe rolul instantelor judecatoresti si al Tribunalului Arbitral.
  3. Ia act de informarea privind obligatiile de plata ale Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la 31 decembrie 2011 si pe luna ianuarie 2012.
  4. Ia act de informarea privind situatia in care se afla cerererea de imprumut financiar formulata de C.C.I. Dolj catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
  5. Ia act de constatarile Comisiei de cenzori cu privire la sesizarea unui membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
  6. Ia act de informarea privind un proiect aprobat, in care Camera de Comert si Industrie a judetului Dolj este beneficiar.
  7. Decide ca nivelul cotizatiilor membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj sa ramana la aceasi valoare ca si in anul anterior.
  8. Ia act de solicitarea privind posibilitatea pe care o are fiecare contribuabil sa cedeze 2% din impozitul platit pe veniturile anului 2011, in beneficiul Camerei.
  9. Ia act de informarea privind demersurile intreprinse de C.C.I.Dolj pe langa conducerea Fundatiei de Studii Comerciale Banu Mihai Craiova.

PRESEDINTE,
Ioan VIGARU

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj

Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
cons. jur. Mihaela Serban