DECIZIA Nr. 30 Colegiului de Conducere din 17.04.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune extraordinara la data de 17 aprilie 2012, conform art. 26, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Membru – Societatea Comerciala pentru Lucrari de Drumuri si Poduri Dolj, reprezentata de dl. Catalin Adam;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentata de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L, reprezentata de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentata de dl. Adrian Johan In’t Veld;
 • Membru – S.C. MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Mantovani Gianluca d-lui Marian Pasat;
 • Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – B.R.D. – Sucursala Dolj, reprezentata de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – S.C. PARC-TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raduc?noiu;
 • Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentata de dl. Iulian Cosmin Radutoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentata de dl. Marcel Scarlatescu;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de asociatul unic administrator Luminita Toader d-lui Aurelian Dumitru Mitroi;
 • Membru – Ioan Vigaru;
 • Membru – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova, reprezentata de dl. Gabriel Vladut.

adopta prezenta:

D E C I Z I E

1. Colegiul de Conducere alege, prin vot secret, cu unanimitate de voturi vicepresedintii Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj:

– dl. Constantin Popeci;

– dl. Ioan Vigaru;

– dl. Gabriel Vladut.


PRESEDINTE,
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Cons. jur. Mihaela serban