DECIZIA Nr. 36 a Colegiului de Conducere din 14.05.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 14 mai 2012, conform art. 26, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Vicepresedinte – Ioan Vigaru – reprezentant al SC MERCUR SA;
 • Vicepresedinte – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova, reprezentata de dl. Gabriel Vladut;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentata de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L, reprezentata de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – S.C. PARC-TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentata de dl. Iulian Cosmin Radutoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Marcel Scarlatescu d-lui Raducu Mihai Marin;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentata de asociatul unic administrator Ludmila Toader;
 • Membru – S.C. RURIS IMEX SRL, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Catalin Marius Stroe d-lui Stefan Aurel Popescu;

adopta prezenta:

D E C I Z I E

 1. Ia act de situatia financiara a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
 2. Avizeaza cu unanimitate de voturi transmiterea la tipografie a Statutului Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, asa cum a fost aprobat de catre Adunarea Generala a Membrilor in sedinta din 11 aprilie 2012.
 3. Ia act de informarea privind litigiile in care C.C.I. Dolj este parte pe rolul Tribunalului Arbitral si al instantelor de judecata.
 4. Aproba un unanimitate de voturi mandatarea conducerii executive pentru continuarea negocierilor cu firma care a prezentat oferta cea mai avantajoasa si incheierea contractului de audit. De asemenea, mandateaza conducerea executiva sa studieze necesitatea si oportunitatea legala de organizare a auditului intern.
 5. Valideaza cu unanimitate de voturi decizia presedintelui de aprobare a pierderii calitatii de membru C.C.I. Dolj de catre Asociatia producatorilor doljeni de incaltaminte si articole de marochinarie – ASINART Dolj.
 6. Ia act de informarea prezentata de dl. Presedinte Cristian Dobre cu privire la problemele discutate in sedinta din 23 aprilie a.c. a Colegiului de Conducere si a Adunarii Generale a Camerei de Comert si Industrie a Romaniei si aproba cu unanimitate de voturi continuarea demersurilor pentru schimbarea conducerii C.C.I.R. si transparentizarea modului de utilizare a bugetului camerei nationale, inclusiv sesizarea neregulilor catre organele competente.
 7. Ia act de renuntarea Presedintelui Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj la indemnizatiile cuvenite pentru anul 2012.

PRESEDINTE
Cristian DOBRE

Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj,
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Cons. jur. Mihaela Serban