DECIZIA Nr. 52 a Colegiului de Conducere din 20.06.2012

Decizia Nr. 52 din 20.06.2012

Colegiul de Conducere al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj, intrunit in sesiune ordinara la data de 20 iunie 2012, conform art. 26, coroborat cu art. 27 si art.15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, avand urmatoarea componenta:

 • Presedinte – Cristian Dobre – S.C. PROIECT S.A.;
 • Vicepresedinte – Ioan Vigaru – reprezentant al SC MERCUR SA;
 • Vicepresedinte – Constantin Popeci – reprezentant al SC POPECI UTILAJ GREU SA;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentata de dl. Radu Neagoe;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marin Dumitru;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L, reprezentata de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. NETROM S.R.L., reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – S.C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentata de dl. Victor Popescu;
 • Membru – S.C. MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL, reprezentata de dl. Gianluca Mantovani;
 • Membru – S.C. PARC-TURISM S.A., reprezentata de dl. Constantin Raducanoiu;
 • Membru – Societatea Comerciala de Drumuri si Poduri Dolj, reprezentata de dl. Catalin Adam;
 • Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentata de dl. Iulian Cosmin Radutoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.A., reprezentata de dl. Marcel Scarlatescu;
 • Membru – S.C. RURIS IMEX SRL, reprezentata prin imputernicire emisa de dl. Catalin Marius Stroe d-lui Mircea Petrescu;

adopta prezenta:

D E C I Z I E
 1. Ia act de situatia financiara a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
 2. Aproba cu unanimitate de voturi noua Organigrama a Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj.
 3. Ia act de situatia Centrului Expozitional Transfrontalier si se propun mai multe variante de rezolvare a problemelor C.E.T. Se mandateaza dl Presedinte Cristian Dobre sa se ocupe de acest demers la Consiliul Local al Municipiului Craiova.
 4. Ia act de informarea prezentata de dl. Presedinte Cristian Dobre cu privire la demersurile intreprinse pentru schimbarea conducerii Camerei de Comert si Industrie a Romaniei, pentru transparentizarea modului de utilizare a bugetului camerei nationale si pentru sesizarea neregulilor catre organele competente si aproba cu unanimitate de voturi demersurile intreprinse pana la acest moment, precum si continuarea acestora.
 5. Ia act de informarea privind stadiul organizarii “SALONULUI AUTOSHOW” – editia a XV-a.
 6. Ia act de informarea privind stadiul de intocmire a Strategiei Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj si a masurilor ce se impun pe termen scurt.
 7. Valideaza cu unanimitate de voturi aprobarea dobandirii calitatii de membru al Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj de catre SC MEDIA CONCEPT SRL.


PRESEDINTE,
Cristian DOBRE


Secretar al Colegiului de Conducere
al C.C.I. a jud. Dolj
Tereza Vladu Suvaina

Vizat pentru legalitate,
Cons. jur. Mihaela Serban