HOTĂRÂREA nr. 1 a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 25 martie 2014

HOTĂRÂREA nr. 1

a Adunării Generale a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj din 25 martie 2014

Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită la 25 martie 2014 în şedinţă ordinară – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

 

            1.  Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 14 martie 2013 – 18 martie 2014.

2. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – bilanţul pe anul 2013.

            3. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT SRL privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 13.03.2013.

                 b) Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune.

            4. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2014.          

b) Aprobă cu unanimitate de voturi ca indemnizaţia Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru anul 2014 să fie de 80% din salariul Directorului General al C.C.I. Dolj.

c) Aprobă  cu  unanimitate  de  voturi  ca  în  cursul  anului 2014 să nu fie acordate indemnizaţiile Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului.

            5.  Aprobă cu unanimitate de voturi obiectivele generale ale activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în anul 2014.

            6. Aprobă cu unanimitate de voturi menţinerea cotizaţiilor de membru al C.C.I. Dolj pentru anul 2014, la nivelul celor stabilite pentru anul 2013.

            7. Aprobă cu unanimitate de voturi constituirea de către C.C.I. Dolj a Asociaţiei pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Oltenia cu următoarele condiţii:

– să se prezinte pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj statutul, actul constitutiv al asociaţiei şi formularul de adeziune ca membru fondator al asociaţiei, care trebuie retransmis către Cameră de firmele membre C.C.I. Dolj în termen de două săptămâni;

– să fie consultate şi celalte Camere de Comerţ şi Industrie judeţene din Oltenia dacă doresc să participe la constituirea acestei asociaţii ca membri fondatori;

– să fie consultate Consiuliul Judeţean Dolj şi Consiliul Local al Municipiului Craiova dacă sunt de acord să fie membri fondatori ai Asociaţiei pentru Dezvoltarea Mediului de Afaceri din Oltenia.

8. Adunarea Generală a Membrilor C.C.I. Dolj a ales prin vot secret cu 16 voturi pentru, din 23 voturi valabil exprimate de către membrii individuali şi colectivi, cel de al 17-lea membru al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj – SC AZALIS SRL reprezentată de dl. Berceanu Cristi.

9. – Ia act de informarea privind participarea C.C.I. Dolj prin reprezentant la evenimentul “Regimul legal al investiţiilor şi oportunităţi de a investi în România”, care se va desfăşura în perioada 1 – 6 aprilie 2014 în Shanghai – China, la Swissotel Grand Shanghai şi la întâlnirile ce se vor organiza cu Camera de Comerţ din Shanghai.

Ia act de situaţia preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României–dl. Vlasov Mihail – arestarea acestuia pentru săvârşirea infracţiunii de luare de mită.

Aprobă cu unanimitate de voturi iniţierea unei moţiuni de cenzură împotriva Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi se împuterniceşte Preşedintele C.C.I. Dolj pentru îndeplinirea acestui mandat. 


PREŞEDINTE                                              SECRETARIATUL TEHNIC

Gabriel VLĂDUŢ                                       Tereza VLADU ŞUVAINA, C.C.I. DOLJ

                                                                          Marinela DRĂGAN, C.C.I. DOLJ

                                                                          

                                                                         av. Lavinia TOMA TUMBĂR,

                                                                         TUMBĂR, CEGA & POPA SCPA

 

                                                                            Vizat pentru legalitate,

                                                                           cons. jur. Mihaela Şerban