Decizia Nr.5/17.12.2014

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 17 decembrie 2014, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – Gabriel Cătălin Vlăduţ- S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – PROIECT S.A., reprezentată de dl. Cristian Dobre;
 • Vicepreşedinte – Ioan Vigaru– reprezentant al MERCUR S.A.;
 • Vicepreşedinte – CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată de dl. Victor Popescu;
 • Membru – AZALIS S.R.L., reprezentată de dl. Cristi Berceanu;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe domnului Cîrstea Silviu;
 • Membru – ELPRECO S.A., reprezentată de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de d-na Ludmila Toader;
 • Membru – MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira d-rei Maria Alexandra Fira;
 • Membru – PARC-TURISM S.A., reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – REDAC S.R.L., reprezentată de d-na Luiza Scărlătescu;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Gae Denisa;

în prezenţa d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic, d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Relaţii cu Membrii şi a d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri şi Expoziţii

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 01.09.2014-15.12.2014.
 1. Ia act de informarea cu privire la rezultatele organizării celei de a XXI-a ediţii a „Topul Firmelor Dolj”.
 1. Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj de către DOCARA CONF S.R.L. şi NEFATEC S.R.L.
 1. Aprobă cu unanimitate de voturi ca tuturor firmelor clasate în Topul Judeţean al Firmelor – ediţia XXI, participante la eveniment şi care şi-au exprimat intenţia de a deveni membre, să li se acorde calitatea de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, cu facilitatea scutirii de la plată a taxei de înscriere ca membru al C.C.I. Dolj.
 1. Ia act de informarea privind Fundaţia de Studii Comerciale „Banu Mihai”.
 1. Ia act de informarea privind Asociaţia de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din Oltenia.
 2. Ia act de informarea întocmită de administratorul C.C.I. Dolj cu privire la problemele identificate la clădirea Camerei de Comerţ din str. Brestei, nr. 21, ce necesită lucrări de reparaţii majore.

            

PREŞEDINTE,

Gabriel Cătălin VLĂDUŢ                                                

 

 Secretar al Colegiului de Conducere

    al C.C.I. a jud. Dolj

 Tereza Vladu Şuvaina

 

 Vizat pentru legalitate,

   cons. jur. Mihaela Şerban