Decizia nr. 4/26.07.2016

Decizia Nr. 4/26.07.2016

 

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 26 iulie 2016, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentat de dl. Ion Ciuciu;
 • Vicepreşedinte – POPECI UTILAJ GREU SA reprezentat de dl. Constantin Popeci;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Cîrstea;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentat de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentat de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Gabriel Toader d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentat de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentat de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentat de dl. Marcel Scărlătescu;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Denisa Gae;
 • Membru – NETROM SRL, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. In’t Veld Adrian Johan d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri SA, reprezentată prin împuternicire emisă de Tudor Nuţa d-lui Vasile Ghiţă;

in prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri Expoziţii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E 

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj în perioada 14 aprilie – 26 iulie 2016;
 2. Aprobă, cu unanimitate de voturi, organigrama Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, cu modificările aduse în şedinţă de către Colegiul de Conducere.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Regulamentul Intern al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj.
 1. Ia act de vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupată de către dl Victor Popescu ca urmare a încetării calităţii acestuia de reprezentant al CIVITAS PSG SRL – membru în Colegiului de Conducere. 
 1. Ia act de vacantarea funcţiei de vicepreşedinte ocupată de către dl Ioan Vigaru – fost preşedinte al CCI Dolj, membru de drept în Colegiul de Conducere, ca urmare a demisiei înaintate de către acesta.
 1. Revocă funcţia de vicepreşedinte d-lui Cristian Dobre – reprezentant al CLĂDIREA PROIECT SA în Colegiul de Conducere potrivit art. 12 din Legea 335/2007 şi statutul CCI Dolj. 
 1. Alege, prin vot secret, dintre membrii săi, ca urmare a vacantării funcţiilor, trei vicepreşedinţi în persoana domnilor Virgil Fira – reprezentant MOVIPLAST SRL, Marian Duţă – reprezentant ICMETCraiova, Marcel Scărlătescu – reprezentant REDAC SRL.
 1. Validează, cu unanimitate de voturi, pierderea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele CCI Dolj, a firmelor: CORIMEX SRL, ELECTRIC MASTERS SRL, EGV INSTAL SRL, ELECTROMIN IMPEX SRL, I VISION ELECTRONICS SRL, ION SERVICES  CENTER SRL, GEOSPECT SRL,  HAMAT IMPEX SRL, HELWAL TRANS SRL,  MICRON SRL , MODPACK SYSTEM SRL, PAN PROD SRL, PAN GROUP SA , PR. EN. AL. RO  SRL, RELOC SA CRAIOVA, ROMNICON SRL, TUMBAR,CEGA & POPA SPCA, CICLOPS SECURITY SRL,  CHIMRO PROD SRL, UTIL CONSTRUCT SRL, CEREALCOM DOLJ SA, CONFERO SRL, DOCARA CONF SRL, EMILIANO COM IMPORT EXPORT SRL, ETERNITY SRL, MEFIM AGRO SRL, OMER CONSULTING SRL, RADUCONS IMPEX SRL; REGIA AUTONOMĂ DE TRANSPORT CRAIOVA si SCM HELIOS MEDICA, ARHI DESIGN SRL, ASTRA SA, AUTOMECANICA SRL, CAD WORKS INTERNATIONAL SRL,  CASA DE ECONOMII SI CONSEMNATIUNI CEC SA – SUCURSALA CRAIOVA,  CIROMAT SERVCONSTRUCT SRL, COMAT DOLJ SA, COMIR SRL, CONINSTAL SRL, CONSTRUCTII FEROVIARE, D.C. VALVIO SRL, D.H.C. CO SRL, ELDICLAU IMPEX SRL, FEROPLAST SRL, GREENENERGY SRL,  HIDROACTIV SRL, LA COMPANY SRL, LIROMAXIM SRL, MAT MAGRIT SRL,  MEDIA CONCEPT SRL, MULTIBOND DURAL SRL, NACTEC SRL, REMAT DOLJ, ROKOR TRADING SRL, SEMTEST SA, SOGNO FLEX SRL, STARPRINT & PUBLISHING SRL, T.C.I.F. SA , Uniunea Generala a Industriasilor din Romania UGIR 1903-Filiala Dolj SRL si VISINESCU SNC
 1. Validează, cu unanimitate de voturi, pierderea pierderea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele CCI Dolj, a următorilor membrii onorifici: Andrei Weider, Angel Zarkov Velkov, Chavda Draghiev, Dusan Crnogorcevic, Eugen Ivanov Eugenieu, Javier Taberna Jimenez, Milojevic Rozmir, Rumen Angelov Vidov, Anghel Florentina, Liviu Jura, Dumitru Ciolofan, Constantin Furtună, Victoria Daha, Ion Bogdan, Iulian Constantinescu, Anton Pleşa, Petrişor Caimac, Marin Zdrancotă, Paul Dina, Anghel Rădulescu, Ion Nicolae, Luminiţa Fulger, Elena Trandafir.

 

 

PREŞEDINTE,

 Gabriel Vlăduţ