Decizie nr. 5/12.10.2016

Decizia Nr. 5/12.10.2016

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 12 octombrie 2016, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – POPECI UTILAJ GREU SA reprezentat de dl. Constantin Popeci;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Cîrstea;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentat de dl. Adrian Bezerghianu;
 • Vicepreşedinte – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentat de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentat prin d-na Ludmila Toader;
 • Vicepreşedinte – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentat de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentat de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Vicepreşedinte – S.C. REDAC S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – NETROM SRL, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. In’t Veld Adrian Johan d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri SA, reprezentată prin dl. Alin Golumbeanu;
 • Membru – AZALIS SRL, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Cristi Berceanu d-lui Gabriel Vlăduţ

in prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri Expoziţii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru perioada 27 iulie – 12 octombrie 2016 – conform art. 27, pct. 9 din statutul C.C.I. Dolj
 2. Aprobă, cu majoritate de voturi, componenţa Colegiului de Conducere a Curţii de Arbitraj Dolj şi lista de arbitri astfel cum au fost propuse spre aprobare – conform art. 27, pct. 6 din statutul C.C.I. Dolj.
 3. Validează, cu unanimitate de voturi, dobandirea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmei CAD WORKS INTERNATIONAL SRL – conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.
 4. Ia act de decizia firmei RURIS IMPEX SRL de a se retrage din calitatea de membru în Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ Dolj şi de a-şi păstra doar calitatea de membru al Camerei de Comerţ – conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ