CONVOCATOR – Senatul si Adunarea Generală a Membrilor Asociatiei pentru Protectia Mediului Oltenia

ASOCIAȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLTENIA – A.P.M.O

Craiova, Str. Brestei, nr. 21, jud. Dolj

CIF 16555270

                                                                                      Nr. 1/07.09.2020

 CONVOCATOR

În conformitate cu prevederile art. 15 și 16 din Statutul propriu, Manolea Gheorghe, în calitate de membru fondator și Vicepreședinte al asociației convoacă Senatul și Adunarea Generală a Membrilor Asociației pentru Protecția Mediului Oltenia – A.P.M.O, în sesiune extraordinară, prima convocare, în data de 16 septembrie 2020, ora 16:00 (Senatul), respectiv ora 17:00 (Adunarea Generală a Membrilor A.P.M.O)la sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului Dolj din Craiova, Str. Simion Bărnuțiu, nr. 4, jud. Dolj, cu următoarea:

ORDINE DE ZI

  1. 1. Aprobarea dizolvării și lichidării ASOCIAȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI OLTENIA – A.P.M.O, conform art. 21 lit. g, art. 54 lit. c si art. 57 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000.

            2.Aprobarea numirii ca lichidator a Cabinet Individual de Insolvență Durlă Sorin Daniel, cu sediul în Craiova, Str. Basarabia, nr. 10, bl. F3, sc. 1, ap. 8, conform art. 61 (2) din Ordonanța nr. 26/2000, în vederea efectuării operațiunilor de lichidare, întocmirea tuturor actelor necesare pentru finalizarea lichidării și îndeplinirii formalităților finale privind descărcarea de gestiune, conform art. 68 din O.G. nr.26/2000.

                   3.Aprobarea destinației eventualelor bunuri rămase în urma lichidării conform art. 60 din Ordonanța 26/2000.

  1. Aprobarea împuternicirii d-lui Durlă Sorin Daniel, pentru a depune hotărârea Adunării Generale la Judecătoria Craiova, în vederea înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

              În situația neîndeplinirii cvorumului la prima convocare, Adunarea Generală se reconvoacă pentru data de 19.09.2020, ora 10:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi.

 

VICEPREŞEDINTE,

  Gheorghe MANOLEA

Materialul integral, aici:

CONVOCATOR APMO