HOTARÂREA nr. 1 a Adunarii Generale a Membrilor Camerei de Comert si Industrie a judetului Dolj din 7 mai 2015

                  Adunarea Generală a Membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj întrunită la 7 mai 2015 în şedinţă ordinară – la a doua convocare, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

  1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul Colegiului de Conducere al C.C.I. Dolj pentru activitatea desfăşurată în perioada 25.03.2014 – 30.04.2015.
  1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul privind execuţia Bugetului de Venituri şi Cheltuieli – bilanţul pe anul 2014.
  1. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de audit al auditorului financiar ELITE AUDIT SRL privind activitatea desfăşurată de la ultima adunare generală din 25.03.2014.                                                                                                                                                                                                 b) Aprobă cu unanimitate de voturi descărcarea de gestiune.
  1. a) Aprobă cu unanimitate de voturi Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2015.                                                                                                        b) Aprobă cu unanimitate de voturi ca indemnizaţia pentru 2015 a Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj să fie identică cu cea a anului 2014 şi să nu fie ridicată.                                                                                                                                                                                                        c) Aprobă cu unanimitate  de  voturi  ca  în  cursul  anului 2015 indemnizaţiile Vicepreşedinţilor şi membrilor Colegiului de Conducere pentru participarea la activitatea Colegiului să nu fie acordate la fel ca în anul 2014 din lipsa resurselor financiare.
  1. Aprobă cu unanimitate de voturi obiectivele generale ale activităţii Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în anul 2015.
  1. Aprobă cu unanimitate de voturi menţinerea cotizaţiilor de membru al C.C.I. Dolj pentru anul 2015, la nivelul celor stabilite pentru 2014.
  1. Adunarea Generală a Membrilor C.C.I. Dolj a ales prin vot secret cu 8 voturi pentru, din 14 voturi valabil exprimate de către membrii individuali prezenţi, cel de al 17-lea membru al Colegiului de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentată de dl. Duţă Marian.

PREŞEDINTE                                              SECRETARIATUL TEHNIC

Gabriel VLĂDUŢ                                     Tereza VLADU ŞUVAINA, C.C.I. DOLJ

                                                                            Mihaela ŞERBAN, C.C.I. DOLJ                                                                   

                                                                          Elvira Janina VĂDUVA LISANDRU,

                                                                         LERO ADVANCED CONSULTING SRL

Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban