Decizia Nr.3/12.11.2015

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 12 noiembrie 2015, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • C. CIVITAS PSG S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Rene Edmond Păsculescu d-lui Diaconu Laurenţiu;
 • C. CLĂDIREA PROIECT S.A. reprezentată de dl. Ciuciu Ion Constantin în calitate de administrator;
 • Membru – S.C. AZALIS S.R.L., reprezentată de dl. Cristi Berceanu;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Radu Constantin Neagoe d-nei Ana Claudia Răţoiu;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicite emisă de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentată de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader doamnei Văduva Lisandru Elvira Janina;
 • Membru – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentată de dl. Virgil Fira;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – S.C. REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Virgil Fira;
 • Membru – S.C. RELOC S.A., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Călin Graţian d-nei Alina Popescu;
 • Membru – S.C. RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-lui Ştefan Popescu;

in prezenţa d-lui Laurenţiu Diaconu – Director Direcţia Relaţii cu Membrii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

D E C I Z I E

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în perioada 25.06.2015- 11.11.2015.
 1. Ia act de activităţile realizate pentru organizarea Topului Firmelor în anul 2015.

       3.  Validează cu unanimitate de voturi aprobarea de către Preşedintele C.C.I. Dolj a dobândirii calităţii de membru al Camerei de Comerţ şi          Industrie Dolj de către MEDICAL ESTETIC LINE S.R.L. şi METALCOM S.R.L.

 1. Aprobă cu unanimitate de voturi ca tuturor firmelor clasate în Topul Judeţean al Firmelor – ediţia a XXII-a, participante la eveniment şi care şi-au exprimat intenţia de a deveni membre, să li se acorde calitatea de membru al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj, cu facilitatea scutirii de la plată a taxei de înscriere ca membru al C.C.I. Dolj.
 1. Ia act de informarea privind cercetările efectuate în perioada august 2015–noiembrie 2015 de Departamentul pentru Luptă Antifraudă şi de Direcţia Constatare şi Stabilire Nereguli-Programe Cooperare Teritorială Europeană şi Programe PHARE din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice pentru proiectul “Centrul Expoziţional Transfrontalier”.
 1. Ia act de informarea privind aprobarea proiectului transfrontalier INTERREG V-A RO-BU „Risk management for large scale infrastructures in the Romanian-Bulgarian cross border area”, în care Asociaţia de Dezvoltare a Mediului de Afaceri din Oltenia este parteneră.
 1. Ia act de realizarea unei lucrări de către dl. Prof. univ. dr. Dinică Ciobotea, care se doreşte să fie o continuare a lucrărilor realizate în anii 2000 şi 2005 privind Camera de Comerţ şi Industrie Dolj. Noua lucrare se tipăreşte în contextul aniversării a 150 de ani de când în România au apărut Camerele de Comerţ.

 

PREŞEDINTE,

 Gabriel Vlăduţ

 

Secretar al Colegiului de Conducere

  al C.C.I. a jud. Dolj

 Tereza Vladu Şuvaina

 

   Vizat pentru legalitate,

   cons. jur. Mihaela Şerban