Decizia Nr.1/21.01.2016

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 21 ianuarie 2016, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – dl. Victor Popescu – CIVITAS PSG S.R.L.;
 • Vicepreşedinte – dl. Cristian Dobre – CLĂDIREA PROIECT S.A.;
 • Membru – ELPRECO S.A., reprezentată prin împuternicite emisă de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan;
 • Membru – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru Electrotehnică ICMET Craiova reprezentată de dl. Marian Duţă;
 • Membru – LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentată de dl. Gabriel Toader;
 • Membru – MOVIPLAST S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Virgil Fira domnişoarei Maria Alexandra Fira;
 • Membru – NETROM S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Adrian Johan In’t Veld d-nei Camelia Mihaela Litoiu;
 • Membru – PARC TURISM SA, reprezentată de dl. Constantin Răducănoiu;
 • Membru – REDAC S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu domnişoarei Maria Alexandra Fira;
 • Membru – RELOC S.A., reprezentată de d-na Elena Ştefănescu;
 • Membru –RURIS IMPEX S.R.L., reprezentată prin împuternicire emisă de dl. Marius Cătălin Stroe d-nei Denisa Gae;

 

în prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri şi Expoziţii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

 

 

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

 

 1. Ia act de Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj în perioada 13.11.2015- 20.01.2016.

 

 1. Ia act de rezultatele organizării celei de a XXII-a ediţii a Topului Firmelor.

 

 

 1. Ia act de informarea privind primirea de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a Procesului – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru proiectul “Centrul Expoziţional Transfrontalier”.
 • Aprobă cu majoritate de voturi să se solicite oferte de la minim trei firme de avocatură pentru serviciile juridice de care C.C.I. Dolj are nevoie în acţiunile pe care le va întreprinde: contestarea Procesului – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare, suspendarea executării şi acţiune pe fond.
 • Ia act de transmiterea unei informări Camerei de Comerţ şi Industrie a României şi Primăriei Municipiului Craiova – în calitate de partener în proiect, privind Procesul – verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare pentru proiectul “Centrul Expoziţional Transfrontalier”.

 

 

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

 

 

Secretar al Colegiului de Conducere al C.C.I. a jud. Dolj

  Tereza Vladu Şuvaina

 

Vizat pentru legalitate,

cons. jur. Mihaela Şerban