Decizie nr. 1/17.02.2017

Colegiul de Conducere al Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj, întrunit în sesiune ordinară la data de 17 februarie 2017, conform art. 26, coroborat cu art. 27 şi art. 15, lit. b), din Statutul propriu al C.C.I. jud. Dolj, având următoarea componenţă:

 • Preşedinte – dl. Gabriel Vlăduţ – S.C. IPA CIFATT S.A. Craiova;
 • Vicepreşedinte – S.C. REDAC S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Marcel Scărlătescu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Vicepreşedinte – S.C. MOVIPLAST S.R.L., reprezentat prin împuternicire emisă de de dl. Virgil Fira domnului Mihai Fira;
 • Vicepreşedinte – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Încercări pentru ElectrotehnicăICMET Craiova reprezentat de dl. Duţă Marian;
 • Membru – S.C. PARC TURISM SA, reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Constantin Răducănoiu d-lui Gabriel Vlăduţ;
 • Membru – S.C. ELPRECO S.A., reprezentat prin împuternicire emisă de de dl. Adrian Bezerghianu d-lui Marius Petre Drăgan;
 • Membru – B.R.D. Sucursala Dolj, reprezentat prin împuternicire emisă de dl. Radu Neagoe d-lui Silviu Constantin;
 • Membru – S.C. LERO ADVANCED CONSULTING S.R.L., reprezentat prin prin împuternicire emisă de d-na Ludmila Toader d-nei Şerban Andra;
 • Membru – Societatea pentru Lucrări de Drumuri şi Poduri SA, reprezentată prin împuternicire emisă de d-na Marcela Rada d-lui Vasile Ghiţă;

 

in prezenţa d-lui George Moţăţăianu – Director Direcţia Târguri Expoziţii şi a d-nei Mihaela Şerban – consilier juridic

adoptă prezenta:

 

D E C I Z I E

  

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, Raportul de activitate al Camerei de Comerţ şi Industrie Dolj pentru perioada 12 octombrie 2016 – 16 februarie 2017– conform art. 27, pct. 9 din statutul C.C.I. Dolj.
 1. a. Validează, cu unanimitate de voturi, dobandirea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmelor CARDIOMED SRL şi NOVA CONSULT SRL– conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.

 b. Validează, cu unanimitate de voturi, retragerea calităţii de membru, aprobată de către Preşedintele C.C.I. Dolj, a firmelor DANUCASIG SRL, OLTMETAL SA, PETROM SA – SUCURSALA PETROM CRAIOVA – COMBINATUL DOLJCHIM, SILOGIC SRL, SMARSOFT ELECTRONIC SRL, AFMECH SRL, CESIVO SRL, COMAS SRL, DHL INTERNATIONAL ROMANIA SRL, ELPREST SRL, ELSYS IND SRL, EUROPROJECT SRL, K&S ELECTRIC POWER POINT SA, LUMILUX COM SRL, MAGLIERIE CRISTIAN IMPEX SRL, MANIFATTURE ITALIANE PROD SRL, POIANA SRL, PRO SILVA SRL, RENAMED FARMA SRL, ROGRAVEX SRL, ROMDATA AQ SRL, RUCELA SRL, S.U.C.P.I SA, SFERA SRL, UPIPSA, ACCESORII SUBANSAMBLE ŞI PIESE AUTO SRL, AKTRION SRL, AUDIT ŞI EXPERTIZĂ SRL, CLASSIC OPTICAL SRL, CONS-ART SRL, CONSTRONIC MAE SRL, FUNDAŢIA GAZETA DE SUD, GOTHAER ASIGURĂRI – REASIGURĂRI, GRAPHIMET INTERNATIONAL SRL (FULCRI), GROUPAMA ASIGURĂRI SA, KAMARYON SRL, MAG CONSTRUCT SRL, MEDIA SUD MANAGEMENT SA, OROBIMEX SRL, PET PERS INVEST SRL, POLYSTART IMPEX SRL, POMIVITICOLA SRL, PROUTIL SERVICE SRL, SITCO SERVICE SRL, TOUROPA SRL, VALPREST PARCHET SRL – conform art. 27, pct. 18 din statutul C.C.I. Dolj.

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj:

a. Încheierea de acte adiţionale la contractele de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro, aflate în derulare cu Garanti Bank SA, privind prelungirea scadenţei dobânzilor şi a perioadei de graţie acordate pentru aceste credite începând cu data de 01.03.2017.

b. Mandatarea d-lui Gabriel Cătălin Vlăduţ – Preşedinte al CCI Dolj, să semneze acte adiţionale, în aceleaşi condiţii şi format ca şi actele precedente semnate în luna februarie 2016, la contractele de credit şi la contractele de ipotecă aferente acestora, aflate în derulare cu Garanti Bank,

c. Menţinerea garanţiilor puse la dispoziţia GARANTI BANK SA în vederea garantării obligaţiilor de rambursare a creditelor obţinute: contracte de credit nr. 4811/11.05.2009 în valoare de 700.000 euro, nr. 6225/08.10.2009 în valoare de 300.000 euro şi nr. 20959/29.08.2013 în valoare de 128.000 euro. Semnarea de acte adiţionale pentru cesionarea creanţelor din contractele de închiriere având ca obiect imobilul C.C.I.Dolj din str. Brestei nr. 21, conform cu situaţia actualizată a chiriaşilor la data semnării actelor adiţionale.

 1. Aprobă, cu unanimitate de voturi, conform art. 27, pct. 21 din statutul C.C.I. Dolj, retragerea calităţii de reprezentant al asociatului unic Camera de Comerţ şi Industrie Dolj a d-lui Diaconu Laurenţiu din cadrul SC EXPOOLTENIA SRL şi înlocuirea cu Preşedintele în Exerciţiu – dl. VLĂDUŢ GABRIEL CĂTĂLIN.

Se numeşte reprezentant al asociatului unic şi administratorului Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj dl. VLĂDUŢ GABRIEL CĂTĂLIN, CNP 1570622163281, născut la data de 22.06.1957, în Mun. Craiova, jud. Dolj, domiciliat în Craiova, str. Nicolae Iorga nr. 1, bl. J11, sc. 1, ap. 3, jud. Dolj, cetăţean român, posesor al C.I. seria DX nr. 935023, eliberat de SPCLEP Craiova, la data de 20.06.2013.

 1. Diverse:

Ia act de încheierea de parteneriate de colaborare cu Trasparency International România şi Universitatea din Craiova pentru realizare de studii pentru şi despre mediul de afaceri.

 

PREŞEDINTE,

Gabriel Vlăduţ

 

Avizat,

Cons. Juridic

Mihaela Şerban